Musling i Øresund med en masse rurer på. Rurer er et lille krebsdyr, der spiser plankton, som de filtrerer med fangarme.

En overdimensioneret støvsuger, der laver store huller i havbunden og efterlader en gold livløs ørken. Det har været situationen i Øresund de sidste mange år, hvor der er blevet suget store mængder sand op – primært til byggeri.

Men i havbunden gemmer der sig et mylder af liv, orme og muslinger, der udgør en vital del af føden for eksempelvis rødspætter og torsk.

Når de forsvinder, så forsvinder forudsætningen for liv, og områderne er bagefter så ødelagte, at det tager meget lang tid at genoprette økosystemet, hvis det nogensinde sker.

Taberne er først og fremmest dyrene og naturen, men også fiskerne og de, der vil opleve naturen på nært hold, mister noget.

Derfor er det en rigtig glædelig nyhed, at naturen i Øresund nu får en hjælpende hånd fra den konservative miljøordfører Mette Abildgaard og regeringen.

Hun har netop meldt ud, at regeringen vil sætte en stopper for indvinding af råstoffer i Øresund, der samtidig bliver gjort til beskyttet område.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding roser regeringen og Mette Abildgaard for meldingen:

- Vi er rigtig glade for, at der nu bliver sat en stopper for sandsugning i Øresund. Det er noget, som vi i Danmarks Naturfredningsforening sammen med mange andre NGO’er har kæmpet for i mange år, og det er imponerende, at Mette Abildgaard nu har fået overbevist regeringen om, at det er den rigtige vej at gå, siger Maria Reumert Gjerding og forsætter:

- Det er på tide, at der kommer en reel beskyttelse af naturen i Øresund – ikke som i dag, hvor beskyttelsen kun er lavet af hensyn til skibstrafikken. De markante dybdeforskelle i sundet giver et mylder af liv, som er unikt i Danmark og som i den grad er værd at beskytte, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: Kommuner og NGO’er ønsker beskyttelse af Øresund

Ville fjerne 2,8 mio kubikmeter havbund

Meldingen fra miljøordføreren kommer netop i en tid, hvor Øresund er under pres. Firmaet Sten og Grus Prøvestenen har haft planer om at suge hele 2,8 millioner kubikmeter sand op af Øresund ud for Vedbæk ved Lous Flak.

Men det bliver der altså nu sat en stopper for, med en ny bekendtgørelse for Øresund, som regeringen fremlægger på fredag. Den sætter en stopper for nye tilladelser til at udvinde råstoffer i Øresund i området fra Øresundsbroen i syd til Gilleleje og Kullen i nord fra 2019.

Læs mere: Minister afviser at beskytte Øresund

Dog vil de eksisterende tilladelser til sandsugning ikke blive opsagt, men når de udløber senest i 2025, vil det være definitivt slut med sandsugning i Øresund.

Beskyttet efter EU’s Havstrategidirektiv

Der er tale om en strækning på omkring 100 kilometer, der samtidig bliver gjort til et beskyttet havområde efter EU’s havstrategidirektiv, hvor man skal sætte mål for udviklingen af havmiljøet.

Danmarks Naturfredningsforening er tidligere gået sammen med svenske og danske kommuner om en erklæring til den nu forhenværende danske miljøminister Esben Lunde Larsen om at stoppe sandsugning i Øresund, men det var altså uden held.


Fakta: Sandsugning suger livet ud af Øresund

  • Sand bliver ofte suget fra lavvande sandbanker, der er vitale yngle- og opvækststeder for en række fiskearter.
  • Selvom det måske ikke kan ses på havbunden, så den fuld af liv nedenunder, hvor et mylder af krebsdyr, muslinger og bløddyr lever.
  • Disse udgør en vigtig del af føden for eksempelvis torsk og rødspætte.
  • Sandsugning ødelægger den vigtige sandbund, og øger samtidig havdybden. Derfor kan det være rigtig svært at opnå samme det gode havmiljø, og området ender i stedet som en gold livløs ørken.
  • Ifølge Miljøministeriet suges i gennemsnit omkring 50.000 kubikmeter sand om året fra Øresund. Der var i maj i år fortsat 118.000 kubikmeter sand og grus kvoter tilbage i de allerede udstedte tilladelser.
  • I den svenske del af Øresund er sandsugning ikke tilladt, men der har været lavet regelmæssigt på lavvandede danske sandbanker.

Fakta: Forældet beskyttelse af Øresund

  • Det meste af Øresund er beskyttet af et trawlforbud fra 1932, lavet af hensyn til skibstrafikken i sundet. Det ønsker kommunerne og NGO’erne afløst af en beskyttelse begrundet i sundets rige og unikke samling af meget forskellige plante- og dyresamfund.
  • Den store rigdom beror på de markante dybdeforskelle, og de varierede bundforhold og saltholdigheder i Øresund.
  • Her findes alt fra klippekyster over stenrev, til sand og blød mudderbund. Der er registreret over 500 større arter af bunddyr ved Helsingborg og over 100 fiskearter i sundet.
  • Fiskearterne har samtidigt en naturlig størrelses- og aldersstruktur, noget der sjældent ses i danske farvande, hvor store og gamle fisk oftest er en mangel pga. trawlfiskeriet.
alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver