Øresund bør udnævnes til maritim nationalpark. Det mener et flertal af partier uden om regeringen, efter at der er kommet fokus på spildevandsforurening i sundet.

Læs: Efter grønt pres: Politikerne udskyder udledningen af urenset kloakvand til Øresund

Danmarks Naturfredningsforening og andre grønne organisationer har i årevis arbejdet for en reel beskyttelse af bl.a. Øresund. Derfor hilser Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening, politikernes idé om en marin beskyttelse af Øresund, velkommen.

Hun understreger samtidig, at udnævnelsen af Øresund som nationalpark på ingen måde kan stå alene.

- En maritim nationalpark lyder fint, men det betyder ikke nødvendigvis noget. Derfor skal forslaget følges op af konkrete mål og initiativer, der har en reel og positiv effekt på Øresunds havnatur, siger Therese Nissen.

Hun nævner blandt andet, at man bør følge op med et forbud mod skadeligt bundtrawl i Kilen samt råstofindvending i Køge Bugt. Derudover bliver sundet løbende forurenet af overløb med spildevand når det regner meget. Det håber Therese Nissen, at nationalparkdebatten kan sætte fokus på.

Skal ikke bare være streger på et kort

Øresunds havbund er, i forhold til andre havområder i Danmark, i en relativ sund tilstand, fordi bundtrawl i det meste af sundet har været forbudt siden 1932.

Men fiskeri med bundtrawl sker stadig i Kilen, som ligger i det nordlige Øresund. Det er en trussel mod bl.a. den sjældne rødlistede koral, søfjer.

Det er ikke længe siden, at bl.a. Danmarks Naturfredningsforening fik forhindret 290.000 kubikmeter urenset spildevand i at blive udledt til Øresund. Og her vil en maritim beskyttelse forhåbentlig kunne sætte fokus på at mindske udledningen i fremtiden.

- Men det er meget vigtigt, at beskyttelsen ikke bare er streger på et kort. At Øresund bliver nationalpark, ændrer ikke som sådan på udledningen af spildevand, men kan være en drivende kraft til at få sat skub i de tiltag der skal til for at begrænse overløb og udløb af spildevand, siger Therese Nissen.

I perioden 2014-2018 blev der i alt udledt 35 milliarder liter urenset spildevand til Øresund.

Kun få procent af havet omkring Danmark er beskyttet

I Danmark har vi udpeget i alt 19 procent af havet som beskyttet hav gennem bl.a. Natura 2000 og EU’s naturbeskyttelse.

Men reelt er det kun få procent, der er reelt beskyttet mod skadelige påvirkninger fra bl.a. fiskeri med bundslæbende redskaber. Det viser en kortlægning lavet af DN. At blive udnævnt som beskyttet hav betyder altså ikke nødvendigvis reel beskyttelse.

Læs hvad beskyttelse af havet betyder

Forurening med næringsstoffer fra landbruget samt fiskeri med redskaber, der smadrer havbunden og ødelægger livsbetingelser for mange af havets dyr, er blandt de aktiviteter, der foregår i havområder, der ellers burde have fred.

Læs om trusler for havets natur

Derfor mener Danmarks Naturfredningsforening, at 30 procent skal beskyttes mod bl.a. bundtrawl, fiskeopdræt og råstofindvinding. 10 procent heraf skal fredes helt og beskyttes mod stort set al erhvervsmæssig aktivitet.

- Havet er Danmarks ultimative vildmark - der findes næppe en natur, så dramatisk og magisk som havet. Vi skal passe meget bedre på den, hvis vi vil bevare den, siger Therese Nissen.

Danmarks Naturfredningsforening vil beskytte en tredjedel af havet

Ingen danske farvande har en god miljøtilstand. Flere af vores fiskebestande er overfiskede. Syv af otte naturtyper i havet, som vi er forpligtet til at beskytte, er i stærk ugunstig tilstand.

Derfor foreslår Danmarks Naturfredningsforening:

  • At gøre 30 procent af havet til beskyttede områder, hvor fiskeri med bundslæbende redskaber, fiskeopdræt, råstofvinding og flere andre aktiviteter er forbudt.
  • At gøre 10 procent af havet til helt urørt hav, hvor kun forskning, badning og fritidssejlads tillades.