Sidste vinter døde næstes hver femte bifamilie, og en dansk biavler mistede 90 procent af sine bier. Verden rundt melder forskere om bidød i så drastisk omfang, at det ikke kan forklares kun med naturlige omstændigheder - for eksempel klimaet.

Men hvor man indtil nu især har udpeget insektgifte som syndere, viser ny forskning, at også svampemidler kan være yderst farlige for honningbierne og vilde bier.

Det amerikanske studie er en analyse af, hvordan humlebier er modtagelige for to forskellige parasitter, når man kombinerer forskellige forhold som landskabets udformning, landbrugsstruktur, breddegrad og belastning fra forskellige gifte.

- Det viser, at der er en statistik sikker sammenhæng mellem brug af svampemidler og parasitangreb og dermed bidød. Og det fortæller os, at bierne er truet fra mange sider – ikke kun de gifte, der rent faktisk er målrettet insekter, men også midler, myndighederne indtil nu har stemplet som harmløse i forhold til bier, siger Thyge Nygaard, landbrugspolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Rapsmarken bliver en farlig cocktail

alt
Thyge Nygaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 55

Studiet fremhæver især ét svampemiddel, chlorothalonil, som heldigvis er forbudt i Europa og ikke har været i brug i Danmark i mange år. Men undersøgelsen frikender dermed ikke andre typer svampemidler.

Tværtimod viser den, at svampemidler generelt, og dermed også dem, der bruges i Danmark, kan være skadelige for bierne.

Også i et italiensk studie fra 2016 blev det påvist, at en kombination af at svampemiddel og et insektmiddel tilsammen påvirkede bierne langt kraftigere end midlerne hver for sig.

- Og da bierne i markerne vil være udsat for en bred vifte af gifte, er det en cocktaileffekt, der kan være en stor del af forklaringen på, at vi ser i bidød og tilbagegang i vilde bier, siger Thyge Nygaard.

I Danmark er en af biernes foretrukne afgrøder raps. Og da de fleste rapsmarker i Danmark både bliver sprøjtet med svampemidler og flere typer af insektmidler, kan cocktaileffekten være en hidtil overset faktor i bidøden.

Test i dag tager ikke højde for cocktaileffekt

Her bliver bierne altså både påvirket af svampemidlerne, af den såkaldte bidræbergift neonikotinoider og af andre insektgifte, siger Thyge Nygaard. Derfor er det et problem, at man i dag kun tester sprøjtegiftene hver for sig, mener han.

- Det svarer slet ikke til de forhold, som er ude på markerne. Vi ved ganske enkelt ikke, hvornår vi har uheldige cocktaileffekter, men vi ved, at bier og andre insekter er pressede. Derfor bør vi bruge forsigtighedsprincippet og forbyde bruge de stoffer, som vi har en mistanke om kan være problematiske. Dette kan være brug af alle svampemidler i afgrøder som bier trækker på, f.eks. raps og så især insektgiftene, siger Thyge Nygaard.

Læs her mere om Danmarks Naturfredningsforening kampagne for at få neonikotinoider forbudt.