Meningsmålingsinstituttet Epinion har for Danmarks Naturfredningsforening kortlagt de københavnske vælgeres holdninger forud for kommunalvalget til November. Og når det kommer til det omstridte byggeri på Amager Fælled, så er vælgernes dom hård overfor partierne bag aftalen.

76 procent af Københavnerne er enten helt uenig eller delvis uenig i byggeriet. Og 71 procent mener, at politikerne helt bør droppe byggeriet – også selvom kommunen må finde midler til metrobyggeriet på anden vis.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding er ikke overrasket over, at opbakningen til den grønne dagsorden er stor hos vælgerne:

- Den her måling viser, at den politiske beslutning om at bygge på Amager Fælled og dermed skære ned på de grønne områder i København, er fuldstændig i modstrid med de ønsker, der er blandt vælgerne om at bevare naturområderne i byen og på Amager Fælled. På syv år har hver enkelt indbygger i København fået 14 procent mindre natur i form af grønne områder, så man burde bestræbe sig på at skabe mere natur i byen. Jeg tror, at folk tænker ”nok er nok” – det er ikke okay at sælge ud at byens natur, siger Maria Gjerding.

Ifølge SMV Danmark er arealet af grønne områder i Danmark i perioden 2011 til 2018 steget med 2,4 procent, men i Københavns Kommune er arealet af grønne områder omvendt faldet med 1,4 procent. Tager man stigningen i indbyggertallet i kommunen med i betragtning, er der i samme periode sket et fald i grønne områder pr. indbygger, der svarer til 14 procent.

Den 4. februar skal byggeriet til afstemning

Torsdag den 4. februar 2021 skal politikerne i Københavns Borgerrepræsentation stemme om blandt andet byggeriet på Lærkesletten. Byggeriet skal blive til et nyt boligkvarter, og formålet er at sælge grunden til bl.a. By & Havn for at skaffe penge til at afdrage på Københavns Kommunes gæld fra metrobyggeriet.

Læs også: Byggeri eller biodiversitet: Københavnerne vil beskytte naturen på Amager Fælled

Byggeriet vil fylde cirka 12 hektar, hvilket svarer til omkring 17 fodboldbaner. Danmarks Naturfredningsforening har hele tiden opfordret til at finde en anden løsning end at bygge på Lærkesletten. Naturområdet er nemlig hjem for den stærkt beskyttede art Stor Vandsalamander, en masse ynglende fugle, og så er området et af rådyrenes favorit-hvilested.

Læs også: Stor vandsalamander kan udskyde byggeplaner på Amager Fælled

Men udover hensynet til dyrene, er området vigtig for tusindvis af danskere, der bruger området hver dag. Den nye Epinion-måling viser også, at 81 procent af københavnere mener, at politikerne bør gøre langt mere for at sikre grønne områder i byen.

Det viser, at der er en kæmpe opbakning til at sikre naturoplevelser til nuværende og fremtidige generationer, siger Maria Reumert Gjerding.

-og det stemmer meget godt overens med den tendens, der er på landsplan, hvor det grønne jo fyldte rigtig meget i sidste valgkamp, og hvor der på Christiansborg netop er lavet en historisk naturpakke med beslutningen om at lave 15 nye naturnationalparker i hele landet. Derfor er det også trist og mærkeligt, at man i Københavns Kommune har planer om at gå i den helt modsatte retning og i stedet nedlægge natur, men vi håber da i den grad, at politikerne besinder sig og træffer en anden beslutning, siger Maria Reumert Gjerding.

Fakta om målingen

Målingen er foretaget af instituttet Epinion blandt vælgerne i København med et repræsentativt udsnit på 552 respondenter.

Hovedpunkter fra Undersøgelsen:

  • 76 % af københavnerne er uenige (helt eller delvist) i politikernes beslutning om at bygge på Amager Fælled
  • 71 % af københavnerne er uenige (helt eller delvist) i politikernes beslutning om at bygge på Amager Fælled, selvom det betyder, at pengene til metrobyggeriet skal finansieres på anden vis.
  • 82 % af københavnerne, for hvem beslutningen om at sælge Amager fælles har betydning for, hvor de vil sætte deres kryds, angiver, at det gør det mindre sandsynligt for mig at stemme på ét af partierne bag beslutningen
  • 81 % mener, at ’Politikerne i Københavns kommune bør gøre langt mere for at sikre mere natur og flere grønne områder i København’
  • 87 % angiver, at det har positiv betydning for deres livskvalitet at have let adgang til natur

Læs hovedpointerne fra undersøgelsen (åbner som PDF)

Læs hele undersøgelsen med baggrundsvariable (åbner i excel)

Hjælp os i kampen for naturen

Partier kan blive straffet af vælgerne

Epinion har også direkte spurgt vælgerne, hvilken betydning byggeriet på Amager Fælled har for deres kryds til november.

Her svarer halvdelen, 56 procent af vælgerne, at beslutningen om at bygge på Amager Fælled har betydning for, hvor deres kryds skal sættes, og hvor hele 82 procent svarer, at de omstridte byggeplaner vil gøre det ’mindre sandsynligt’, at de vil stemme på et af partierne bag aftalen.

Bag aftalen om at bygge på Amager Fælled står Socialdemokratiet, Radikale, Venstre, Konservative og DF.

Målingen viser, at blot 11 procent af socialdemokratiets vælgere er enige eller delvist enige i beslutningen om at bygge på Amager Fælled. 60 procent af socialdemokraternes vælgere svarer at beslutningen vil have betydning for deres kryds, hvoraf trefjerdele svarer, at vil gøre det ”mindre sandsynligt”, at stemme på partiet til kommunalvalget.

For Radikale Venstre og SF vil sagen også have betydning for, hvor vælgerne sætter deres kryds. Her har beslutningen om at bygge på Amager Fælled betydning for mere end halvdelen af deres vælgere, hvor hele 81 procent og 96 procent svarer, at beslutningen gør det mindre sandsynligt, at de vil stemme på partierne til kommunalvalget.

Der er også stor modstand mod byggeriet blandt de borgerlige vælgere, hvor 62 procent af de blå vælgerne er enten helt uenig eller delvis uenig i beslutningen, ligesom 41 procent af de blå vælgere svarer, at beslutningen har betydning for deres kryds til november. Hele 84 og 83 procent af DF's og Nye Borgerliges vælgere er imod byggeriet på Amager.

Den grønne dagsorden vigtigst for vælgerne

Epinion har også spurgt, hvilket emne som er vigtigst for de københavnske vælgere. Adspurgt om 11 emner fra klima, miljø og natur til folkeskole, ældrepleje, erhvervspolitik mm. vælger 62 procent af københavnerne "klima, miljø og natur", når de skal vælge, hvad de anser som det vigtigste emne, når de skal sætte deres kryds til kommunalvalget. Til sammenligning prioriteres det næst vigtigste emne "almene boliger" kun af 34 procent af vælgerne.

Epinion har også spurgt ind til, hvilke grønne opgaver, der er vigtigst for vælgerne. At "sikre natur og flere grønne områder" er den vigtigste grønne opgave i vælgernes øjne med 56 procent, mens 36 procent vælger "kollektiv transport og cykelstier" og 33 procent svarer "at sikre en ambitiøs klimahandlingsplan for kommunen".

Det er altså ikke bare i sagen om Amager Fælled, at københavnerne vil bevare den eksisterende natur. At sikre natur og flere grønne områder, er med andre ord, det vigtigste emne for Københavnerne til det kommende kommunalvalg.

Læs mere: Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til at skåne naturområde i København

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28