Godt én ulv forventes årligt at vandre over grænsen fra Tyskland og ind i Danmark, vurderer forskere i en ny rapport om danske ulve fra National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Lige nu skønnes der at være tre voksne ulve og otte hvalpe, som de nye vil gøre selskab.

Efter at have analyseret ulvenes foretrukne områder indtil videre, forudser forskerne, at ulvene for fremtiden vil slå sig ned i store områder med skov, hede og krondyr og dermed hovedsagligt i det vest- og nordjyske og på Djursland.

- De udpegede områder i Vest -og Midtjylland, Djursland og Thy er store områder med masser af krondyr og plads til flere ulve. Etableres der ulvesikre hegninger med rettidig omhu kan risikoen for angreb på husdyr reduceres meget, meget markant, ligesom i Tyskland, siger Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening er derfor fortaler for at flere relevante områder skal udpeges som områder, hvor man kan få støtte til hegning og eventuelt vogterhunde.

Esben Lunde på borgermøde: Ulven skal ikke udryddes

Rapporten fra Aarhus Universitet kommer dagen efter et stort borgermøde i Holstebro, hvor borgere mødte op for at ytre deres bekymringer om ulve til Esben Lunde Larsen. Bekymringerne gik mest på angreb på husdyr.

Her krævede flere landbrugsfolk svar på, om ministeren har tænkt sig at gøre noget for at regulere bestanden af ulvene. Lige nu er ulven omfattet af EU’s habitatdirektiv, hvor drab af ulve er forbudt, medmindre ulven er en såkaldt problemulv. EN ulv, der vurderes at have en unaturlig opførsel og måske kan blive en trussel for mennesker og dyr.

Én En repræsentant for en landbrugsorganisation ville vide, om Esben Lunde Larsen kunne tænke sig at udrydde hele ulvebestanden, hvis ikke det var for EU-lovgivningen.

- Nej, det ville jeg ikke. Ulven er en art, der er kommet hertil. Og den beriger vores natur med den biodiversitet, den har. Og det skal der være plads til, svarede Esben Lunde Larsen.

'Men det skal blive lettere at regulere'

I forlængelse af svaret fortalte ministeren, at han vil sætte en undersøgelse i gang for at undersøge behovet og mulighederne for at regulere ulvebestanden. I den forbindelse vil han prøve at samle de EU-lande med ulve for at finde en model, hvor det bliver lettere at skyde ulvene.

- Der er ikke nogen, der skal føle sig utrygge i deres hjem omkring deres dyr. Der hvor der er en problemulv, en konflikt mellem ulve og mennesker, der skal man regulere ulvene. Og det er det, jeg gerne vil have et mindre bureaukratisk set-up for, sagde Esben Lunde Larsen.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57

Fakta: Lovgivning omkring regulering af ulve

  • Ulven er omfattet af EU's habitatdirektiv, der indeholder et forbud mod forsætligt drab. Det betyder, at ulve kun kan reguleres under særlige betingelser, hvor Miljøstyrelsen kan give dispensation fra direktivets forbud.
  • Dispensationen kan gives, hvis der ikke findes anden løsning, og det ikke truer ulvens naturlige udbredelse. Begrundelsen for dispensation kan bl.a. være hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller for at forhindre alvorlig skade på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom.
  • Ulve skal være såkaldte problemulve, for at Miljøstyrelsen kan give dispensation til at regulere dem.

Kilde: Mst.dk

Løsningen er ikke at skyde ulven

Selvom Danmarks Naturfredningsforening tager borgernes bekymringer og beretning af fåredrab alvorligt, er løsningen ikke at skyde ulvene:

- Lige nu skønner forskerne, at vi har tre-fire voksne ulve i Danmark, så der er dårligt nok en bestand at regulere. Vi mener, ligesom ministeren, at ulven er kommet til Danmark helt naturligt og er kommet for at blive. Derfor bør man lægge kræfterne ind på at anvende ulvesikre hegn, som man har succes med i for eksempel Tyskland, siger Bo Håkansson, der også henviser til, at man i delstaten Sachsen i årevis har haft en markant voksende ulvebestand - samtidig med at angreb på husdyr er faldet ligeså markant: Langt færre angreb trods langt flere ulve.

I en undersøgelse lavet af Gallup svarer 69 procent, at de er helt trygge eller overvejende trygge ved at have ulve i Danmark. Størstedelen af den danske befolkning deler altså ikke ministerens frygt for ’problemulve’.

Halvdelen af ulvene er allerede forsvundet

I rapporten fra National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet kortlægger man ulvebestanden i Danmark fra 2012 til 2017.

Her konkluderer forskerne, at der er fire af de otte indvandrede ulve, vi kender, som er sporløst forsvundet. Ulvene er hverken set, hørt eller DNA-registreret de seneste par år.

Højst sandsynligt er ulvene døde uden at være fundet, mener forskerne bag rapporten. For registreringen af ulvene fungerer nemlig, når ulvene kommer ind i landet. Derfor er sandsynligheden for, at ulvene skulle være vandret ud af landet ubemærket, lille. Og overvågningen af de tre levende voksne, herunder Ulfborg-parret med sine otte hvalpe, fungerer også upåklageligt.

Forskerne konkluderer, at ulvebestanden har ’lav overlevelse i forhold til, at fødegrundlaget må betragtes som rigeligt, konkurrencen fra artsfæller minimal og ingen dyr er rapporteret dræbt i trafikken’. Forskerne åbner altså op for muligheden for, at ulvene er kommet af dage unaturligt men kommer ikke nærmere ind på hvordan.

- Vi ved ikke, hvordan ulvene er døde. Det kan være naturligt eller i trafikken. Men der er en risiko for at de kan være skudt. Lovgivning er gældende uanset om man er enig i den eller ej, og der er en strafferamme på 2 års fængsel. Det er rigtig trist, hvis det er tilfældet, siger Bo Håkansson.