EU har forbudt nervegiften neonikotinoider fordi, sprøjtegiften slår bierne ihjel. Den tidligere regering valgte dog at dispensere fra forbuddet. Den nye socialdemokratiske regering vil ifølge dagbladet Politiken fortsætte den praksis. Det overrasker Danmarks Naturfredningsforening:

- Det er helt uforståeligt og skuffende. Sprøjtegifte, der kan være så skadelige for vores bier, skal forbydes fuldstændig uden mulighed for dispensation, lyder det fra foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding.

Vores bier uddør

Baggrunden er alvorlig. De danske bier er truede, og mange arter er i tilbagegang eller uddøde. F.eks. er ni ud af 29 danske arter af humlebier på den såkaldte rødliste over arter, der er truet med udryddelse. Tre arter er allerede uddøde. Tilbagegangen for bierne skyldes blandt andet brug af insektgifte i landbruget. Og det er netop især de såkaldte neonikotinoider - også kaldet bidræber-gifte - der skader biernes orienteringsevne og evne til reproduktion, som der er fokus på. Giften bruges blandet andet til at bejdse roefrø.

I et svar til Folketinget fra sidste uge skriver den nye miljøminister Lea Wermelin (S) ifølge Politiken at »Miljøstyrelsen fører en stram dispensationspraksis«, og undlader at svare på spørgsmålet om et egentligt forbud.

Salget af bidræber gifte stiger

- Det er uacceptabelt, for vi har i dag viden nok til at følge EU’s forbud og stoppe med brugen af de gifte, der udrydder vores bier. Og vi er ærligt talt ikke trygge ved Miljøstyrelsens godkendelsessystem, når det gælder sprøjtegifte, siger Maria Reumert Gjerding, der henviser til de mange fund, der er gjort af sprøjtegifte i grundvand og drikkevand i øvrigt.

Præsidenten finder det også dybt foruroligende, at salget af neonikotinoider fra 2016 til 2017 steg med over 85 procent. Stigningen sker i en tid, hvor danskere og kommuner som aldrig før forsøger at hjælpe bier og andre insekter ved at udlægge private haver og offentlige arealer som giftfrie.

Fortsætter regeringen med at dispensere, er det et brud med Socialdemokratiets tidligere holdning til bidræbergift. Således udtrykte partiets tidligere miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen så sent som i december 2018 overfor Ingeniøren, at ”Det er dybt skadeligt for naturen og det går ud over bierne, som er en afgørende bestøver”.

Over 38.000 danskere har skrevet under på, at bidræbergift under ingen omstændigheder skal bruges i Danmark. Og du kan være med til at lægge pres på politikerne ved at skrive under.

Bidræber

I Danmark bruges neonics til at bejdse visse frø inden, de bliver sået. Det sikrer, ifølge landbruget, at bierne ikke kommer i kontakt med neonikotinoiderne. Det er dog ikke nok.

Seniorforsker Marianne Bruus fra Aarhus Universitet har tidligere udtalt til Ritzaus Bureau:

"Men selv om koncentrationen i planterne måske er lav, kommer bierne stadig i kontakt med insektmidlerne. Pesticiderne kan påføre bier store skader på nervesystemet", forklarer Marianne Bruus og fortsætter:

”Det kan være alt fra, at de bevæger sig anderledes, til at de slet ikke kan bevæge sig og til sidst dør. Det kan også ødelægge deres signaler, så de ikke kan sanse og finde rundt, som de plejer."