Hvert år bliver det danske grundvand kontrolleret for sprøjtegifte og andre stoffer, der ikke bør være i drikkevandet. Nu viser helt nye tal for 2019, at der er sprøjtegiftrester i over 58 procent af alle grundvandsprøverne, og at grænseværdierne var overskredet i over 22 procent af målingerne. Det viser den nyeste grundvandsovervågning (GRUMO), som ikke er offentlig endnu, men som DN har fået indsigt i.

I vandværkernes aktive drikkevandsboringer er tallene også nedslående. Her blev der i 2019 fundet sprøjtegiftrester i over 45,3 procent af boringerne, og i over 12,7 procent var grænseværdien overskredet. Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, kalder tallene rystende:

-Det her kalder på politisk handling omgående. Vi finder hele tiden flere sprøjtegifte i grundvandet, og det kan danskerne slet ikke være tjent med. Regeringen har lovet danskerne rent drikkevand - men hvornår bliver løfterne fulgt op med handling?

Læs også: To ud af tre grundvandsprøver er forurenet med sprøjtegift

5 tiltag, der skal beskytte drikkevandet

Antallet af drikkevandsboringer med sprøjtegiftrester er steget i forhold til 2018, hvor der blev fundet giftrester i 40,8 procent af de undersøgte drikkevandsboringer.

I det politiske forståelsespapir mellem regeringen og støttepartierne står det klart, at der skal udarbejdes en samlet handleplan for at sikre fortsat rent drikkevand til alle danskere. Det er nu et år siden, at Miljøministeren lovede et udspil.

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening lavet et udspil, som regeringen oplagt kan tage udgangspunkt i.

-Vi arbejder på længere sigt for, at der ikke bliver brugt sprøjtegifte overhovedet. Men indtil da foreslår vi nogle tiltag, som er nemme at gennemføre, og som vil kunne udføres her og nu, siger Maria Reumert Gjerding.

Et af forslagene er at stramme op på godkendelsesprocessen af sprøjtegifte, så et sprøjtemiddel kun kan blive godkendt, hvis det er blevet testet godt nok først. Et andet forslag er at forbyde brug af sprøjtegift for private borgere, især i byområder, hvor sprøjtegifte typisk trænger letter ned i vandet end i landområder.

Handling haster

Vandværkerne har mod EU regler gennem 7 år fået dispensation af Miljøstyrelsen til at lede vand ud til forbrugerne, der overskrider EU grænseværdien for drikke- og grundvand. Det blev afsløret i efteråret.

Læs: Miljøstyrelsen har givet lov til drikkevand med for meget gift

Og det er både nye og gamle stoffer, der bliver fundet i drikkevand og grundvand.

Det er f.eks. glyphosat, hormonmidler og fire svampegifte, hvor blandt andet giftresten 1,2,4-triazol i 2019 findes i 16,1 pct. af alle grundvandsindtag og stammer fra godkendte svampemider, der anvendes til korn og raps.

Læs mere om sprøjtegift i grundvandet

Danmarks Naturfredningsforening foreslår 5 tiltag for at beskytte drikkevandet

  • Et forbud mod sprøjtegifte i sårbare indvindingsoplande, altså i områder tæt på der, hvor drikkevandet dannes og hives op.
  • Ny godkendelsesproces af sprøjtegifte, så et sprøjtemiddel kun kan blive godkendt, hvis det er blevet testet godt nok først.

  • Forbud mod brugen af sprøjtegifte ved drikkevandsindvindinger i byområder, dvs. offentlige og private bør heller ikke bruge sprøjtegifte.

  • Forbud mod sprøjtegifte ved landbrugsboringer
  • Arealer der bliver fri for sprøjtegifte skal i stedet plantes til med skov, eller der skal etableres lysåbne naturarealer.
    Læs mere om de 5 forslag.