Jægerne får måske fremover lov til at skyde pattedyr som kronhjort, rådyr eller andre arter, mens de har unger.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har nemlig foreslået for Folketinget at ændre jagtloven, så bestemmelsen om, at man generelt ikke må jage i perioden 1.februar til 31.august, fjernes. Selvom det er der, pattedyrene yngler.

- Konsekvensen af forslaget, som det ligger, vil være, at der vil kunne fastsættes jagttid på pattedyr, mens de har unger. Det er svært at tro, at det er hensigten med forslaget, siger Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Han mener, det vil være uanstændigt og uforståeligt.

Esben Lunde lover, at jagt ikke vil foregå i yngletiden

OPDATERET fre. kl. 15:25: Efter denne artikels udgivelse har Miljø-og Fødevareministeriet sendt en pressemeddelelse ud, hvor ministeren lover, at ændringen ikke vil føre til jagt i yngletiden. Det lyder:

"Når en jagttid for en art skal fastsættes, kommer Vildtforvaltningsrådet med en indstilling til ministeren. Herefter træffer ministeren beslutningen om jagttiden. Sådan er det i dag, og sådan vil det også være efter fjernelsen af ’bør-reglen’."

- Jeg kommer ikke til at indføre jagttid på dyr i deres yngleperiode – heller ikke efter ’bør-reglen’ ophæves. Jeg rådfører mig med Vildtforvaltningsrådet. De vurderer, hvordan jagttider er mest hensigtsmæssige, og jeg træffer den endelige beslutning. Så rent faktuelt ændres der ikke noget i forhold til, hvordan jagt i yngleperioden reguleres, siger Esben Lunde Larsen."

Men Danmarks Naturfredningsforening mener fortsat, at det er uhensigtsmæssigt at fjerne ynglebestemmelsen:

-Hvis det handler om specifikke arter må man jo skrive en præcisering af, at de og de arter ikke må jages i det og det tidsrum. Det sender et underligt signal helt at fjerne den eneste sætning i loven, vi har, der beskytter dyrene for jagt i yngletiden. Nu har vi kun Esben Lundes ord på, at han ikke vil tillade det.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57

Fakta om ændringsforslaget

  • Forslaget om at ændre jagtloven er en udløber af forslaget om at tillade falkejagt.
  • Det foreslås at ændre de seks principper for jagttider, bl.a. at "bør-reglen", § 3, stk. 2, nr. 4, ophæves.
  • I den står: Der bør ikke drives jagt i perioden 1. februar – 31. august.
  • I praksis åbner man op for at tillade jagt på pattedyr i yngletiden.

Klimaforandringer skal ikke være årsag

Helt teknisk er der tale om en bestemmelse i jagtloven, der går på, at: ”der ikke bør drives jagt i perioden 1. februar – 31. august”. Og det er den bestemmelse, Miljøministeren vil hive ud.

Til Ritzau siger Pia Adelsteen (DF), formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, at bestemmelsen skal ud af loven på opfordring af Danmarks Jægerforbund og Liberal Alliance. Og at det er fordi, nogle arters yngletid har ændret sig som følge af klimaforandringerne.

Men hvis man vil tage højde for klimaforandringerne, bør man gøre det for de enkelte arter i stedet for at fjerne hele bestemmelsen, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Hvis det virkelig er det, de vil, så kan de jo bare skrive, at man ikke må jage i den enkelte arts yngletid - i stedet for at fjerne hele bestemmelsen om perioden, siger Bo Håkansson og fortsætter:

- Desuden har vi længe ville ændre formuleringen i bestemmelsen, så den går fra, at man ikke bør jage i den tidsperiode, til at man ikke kan. For det er imod al jagtetik og naturbeskyttelse at jage, mens dyrene yngler, siger Bo Håkansson.

Han understreger, at jagt generelt sagtens er foreneligt med en god natur, men at det er nødvendigt at sikre at dyrene ikke jages i deres yngletid.