De danske vandværker har stadig sværere ved at finde rent grundvand, som kan bruges til drikkevand. Der bliver nemlig fundet flere og flere giftrester i grundvandet. Siden 2020 er der fundet rester af gift i over halvdelen af vandværkernes drikkevandsboringer.

Læs også: Rekord mange giftrester i vores grundvand

For at beskytte det lokale grundvand er vandværkerne i Sønderborg Kommune stiftet foreningen Vandsamarbejdet. Foreningen har iværksat flere projekter, der skal forebygge, at rester af sprøjtegift siver ned i jorden og forurener det fremtidige drikkevand.

- Det er begrænset, hvor meget grundvand der er, og vi bliver nødt til at beskytte det, som vi har, siger Peter Petersen, der er formand for Vandsamarbejdet.

Ny skov beskytter fremtidens drikkevand

Vandsamarbejdet har allerede været med til at beskytte det vigtigste vandindvindingsområde på den nordlige del af øen Als. Oven på området plejede der at være konventionelt landbrug, så her blev brugt sprøjtegift oven på jorden.

Men for nogle år siden blev området på 150 hektar opkøbt i fællesskab af Vandsamarbejdet, Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen. Og i 2018 blev de første træer plantet i området, der går under navnet Oksbøl Skov.

- Træerne vokser godt, og den gamle mark begynder allerede at ligne en rigtig skov. Og vores nye drikkevandsboringer ligger under skoven og er nu rigtigt godt beskyttet mod forurening fremadrettet, siger Peter Petersen.

Læs også: Tjek din kommune - så ofte er der giftrester i grundvandet

En gevinst for dyr og friluftsliv

Udover at skoven beskytter fremtidens drikkevand, så er det nye naturområde også til stor gavn for områdets biodiversitet og dyreliv.

- Rådyr, dådyr og harer indtog området i samme øjeblik, at landbruget stoppede. Og da vi for nylig lukkede dræn, så der opstod vandhuller og søer, så kom der hurtigt for eksempel løvfrøer, vandløbere og guldsmede. Lige så snart der opstår varierede levesteder, så kvitterer naturen med det samme, fortæller skovrider Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen Sønderjylland.

Mange lokale borgere har også gavn af den tidligere mark, som de nu bruger til skovture, motion og friluftsliv.

- Det er blevet en succes fra første dag blandt lokalbefolkningen. De har virkelig taget naturområdet til sig og bruger den. For eksempel afholder vi naturvandringer i området, og der har været over 100 deltagere hver gang, fortæller Inge Gillesberg.

Hjælp os med din underskrift

  • Danmarks Naturfredningsforening mener, at man bør forbyde sprøjtegifte i de områder, hvor grundvandet dannes og er sårbart.
  • Er du enig i, at vi skal stoppe forureningen af vores drikkevand?

Billeder fra det nye naturområde Oksbøl Skov, der skal beskytte fremtidens drikkevand på det nordlige Als.

DN: Forbyd sprøjtegift over drikkevandsboringer

Naturstyrelsen har siden 1989 etableret mere end 100 grundvandsbeskyttende skove på i alt mere end 13.000 hektar. Men der er desværre stadig rigtig mange grundvandsmagasiner, som ikke er beskyttet og ligger under marker, hvor der bliver brugt sprøjtegift.

Derfor arbejder Danmarks Naturfredningsforening for at få vores politikere til at forbyde brug af sprøjtegift på de særligt sårbare områder, hvor drikkevandet hentes op fra undergrunden.

- Det burde være helt indlysende, at man selvfølgelig ikke anvender gift lige oven på en unik ressource som vores grundvand. I de områder bør vi hellere skabe mere vild natur eller lade dyrkning af jorden overgå til økologi, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

alt
Thomas Helsborg
Digital indholdsansvarlig