Hasselmusen er et helt særlig lille pattedyr i Danmark. Den er nemlig vores eneste syvsover, og den er samtidig en såkaldt indikatorart, der sladrer om naturens tilstand, fordi den stiller helt bestemte krav til sine levesteder.

Hasselmusen trives nemlig i varieret og lysåben skov, mosaikskov, som der ikke er meget af tilbage i Danmark. Og den har behov for krat for at komme rundt og finde føde, da den helst ikke bevæger sig henover skovbunden.

Den lever derfor kun i få fragmenterede bestande på fem-seks lokaliteter på Sjælland og Fyn, og forskere har vurderet, at hasselmusen sandsynligvis er helt forsvundet fra Jylland.

Sidst den blev set i Jylland, var det i Vejle-området og ved Gråsten, og det er netop meldinger om mulige tegn på hasselmus i Jylland, som Projekt Hasselmus ønsker at afdække.

- For at kunne hjælpe den truede syvsover, er vi grundlæggende nødt til at vide, hvor den er. Hvis eksperterne, vi samarbejder med, finder hasselmus i Jylland, kan vi sætte aktiviteter i værk for at sikre, at det truede dyr også kan bo der i fremtiden, siger Bo Håkansson.

Sådan hjælper du hasselmusen via Projekt Hasselmus

Bliver her musestille i julen?

Projekt Hasselmus er en del af Danmarks Naturfredningsforenings årlige juleindsamling for de truede dyr.

I 2021 indsamlede foreningen penge til at 1. fase af Projekt Hasselmus, hvor forskere har afsøgt hasselmus på forskellige jyske lokaliteter.

I julen 2022 går dit bidrag til:

  • Vores arbejde for at sikre mere natur til de truede dyr.
  • 2. fase af projekt Hasselmus, der skal hjælpe den jyske bestand af hasselmus på fode igen.
  • Projekt Kirkeugle, der gennem fodring, forskning og nye levesteder skal holde hånden under de kritisk truede kirkeugler i Danmark.
alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57