I 2020 vedtog regeringen sammen med Enhedslisten, Radikale, SF og Alternativet at afsætte 10 millioner kroner til genetablering af stenrev i Øresund samt opsamling af tabte fiskenet.

Nu har miljøminister Lea Wermelin og partierne i stedet besluttet at afsætte hele beløbet til at genskabe det historiske rev ud for den lille by Taarbæk ved Øresund.

Det er fornuftigt at fokusere hele pengepuljen på ét rev, når der kun er 10 mio. kroner til rådighed. Men det er langtfra nok, vurderer Therese Nissen, der er natur- og miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening:

- Genskabelsen af Taarbæk stenrev er en god start på den store genopretning, som havnaturen i Danmark har brug for. Men der skal langt større beløb til for bl.a. at kunne give havet de stenrev tilbage, som vi har fjernet, og jeg håber meget, at genopretning og beskyttelsen af vores havområder kommer med, når der skal laves finanslov til efteråret, siger Therese Nissen.

Læs også: Havet næsten glemt i finansloven

Starten på et stort genopretningsarbejde

I Øresund ligger havnene tæt, og der har historisk været stor brug for sten til byggeriet af dem. Derfor mangler der stenrev over alt i sundet, og genskabelsen af Taarbæk rev vil give gemmesteder til blandt andet krebsdyr, småfisk og torskeyngel - og måske tiltrække marsvin og andre af havets større rovdyr.

- Danmark har som kystnation haft et behov for at bygge mange havne op gennem 1900-tallet. Det har haft store konsekvenser for havnaturen, og det er på tide, at vi for alvor begynder at levere de sten tilbage, som vi tog, og genoprette de tabte rev, siger Therese Nissen.

På et stenrev er der cirka 10-30 gange mere liv i form af vandplanter og bunddyr i forhold til den sandbund, der ligger rundt om revet.

Stenrev er derfor en af de vigtigste naturtyper, vi har i havet, og en større og landsdækkende satsning for at genetablere havets forsvundne stenrev vil styrke biodiversiteten og være med til at vende den krise, den danske havnatur befinder sig i.

Læs også: Genopretning af stenrev fik antallet af torsk til at eksplodere

Hele Øresunds unikke havnatur bør beskyttes

  • Den nordlige del af Øresund op til Helsingør er et unikt havområde, fordi der ikke er blevet bundtrawlet siden 1932
  • En uforstyrret havbund betyder at Øresund har mange forskellige naturtyper, der tjener som levested for et mylder af arter.
  • I januar 2019 blev den nordlige del af Øresund op Helsingør beskyttet som et havstrategiområde gennem EU’s Havstrategidirektiv,
  • Samme beskyttelse mod trawlfiskeri bør den sydlige del af Øresund og området nord for Helsingør, kaldet Tragten også have.
  • Hjælp havet ved at skrive under på, at politikerne bør beskytte det bedre.

Store ødelæggelser skjult under havet

Stenfiskeriet har fundet sted gennem 100 år. Forskere vurderer, at der er blevet fjernet værdifulde levesteder svarende til 55 km2 – et areal på størrelse med Fanø. Det har haft store konsekvenser for dyrelivet, der har mistet stenbund, huler og gigantiske tangskove, hvor f.eks. fiskeyngel kunne gemme sig og søanemonerne gro.

På gamle søkort over Taarbæk rev kan man se, at vandet ved revet gennem årene er blevet dybere og dybere, i takt med at de store sten er blevet fjernet, og havdyrenes levesteder ødelagt. De store sten er alle blevet fisket op og brugt til kystsikring og havnemoler, og det samme er sket over alt i Danmark.

Det hele er sket skjult under havets overflade. Hvis ødelæggelserne var sket i samme omfang for værdifuld natur på land, havde folk nok protesteret, mener Therese Nissen.

Læs også: Dykker: Hvis havets tilstand var synlig, ville der være et ramaskrig

Genopbygningen af det historiske Taarbæk rev vil give mulighed for at opleve marsvin tæt ved kysten, når de jager på og omkring stenrevet

Hop i Havet – for havets skyld

Lørdag den 22. august kan du være med til at sætte fokus på havet og fortælle politikerne, at de skal beskytte vores fælles hav bedre.

Overalt langs Danmarks kyster står bl.a. kajak-, dykker- og svømmeklubber og lokale DN-afdelinger bag Hop i Havet-arrangementer, hvor tusinder af hav-glade danskere springer i bølgen sammen.

Se her, hvor du kan være med til Hop i Havet rundt omkring i Danmark.

Du kan også oprette dit eget Hop i Havet-event, hvis der mangler et, der hvor du bor.

Stenrev i Øresund

  • Arbejdet med at genopbygge Taarbæk rev begynder efter planen i efteråret 2022.
  • Revet bliver ca. 10 hektar – et areal, der svarer til godt 14 fodboldbaner.
  • Et område for råstofindvinding overlapper med Taarbæk rev og kan derfor risikere at forsinke arbejdet med flere år.
  • I 2025 bliver det helt forbudt at indvinde råstoffer i Øresund.
alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver