Naturen er for alvor kommet på den politiske dagsorden med en stor natur- og biodiversitetspakke på den nye finanslov.

Havet har også fået en lille bid af kagen, men kun i form af 10 mio. kr. til Øresund.

Det er langt fra nok, hvis biodiversitetskrisen i havet skal løses:

- At afsætte 10 mio. kr. til initiativer i Øresund er flot og et skridt i den rigtige retning, men det er vigtigt at huske alle vores havområder. Derfor efterlyser vi et langt større havfokus fra regeringen, siger Therese Nissen, natur- og miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter:

- F.eks. viser en af vores analyser, at 90 procent af de danske beskyttede havområder ikke har nogen reel beskyttelse. De er kun natur på papiret. Det skal vi rette op på, og der rækker 10 mio. kr. desværre ikke langt.

Læs mere: Gule Rev og Hirsholmene: Der fiskes ufortrødent på vores beskyttede havnatur

Danmark kan ikke på nuværende tidspunkt leve op til EU’s biodiversitetsstrategi i forhold til havet. Her er det et krav, at minimum 30 procent af havet skal være beskyttede havområder.

Havet på finansloven:

  • 10 mio. kr. er afsat til Øresund
  • Pengene skal bruges til at lave nye stenrev og til at opsamle efterladte fiskeredskaber
  • Stenrev er en vigtig naturtype i havet
  • Vær med til at beskytte 30 procent af vores hav og vende naturens tilbagegang ved at skrive under på kampagnen: Beskyt vores hav!

Stenrev er et vigtigt skridt på vejen for naturen i havet

En af de vigtigste naturtyper i havet er stenrev. Stenrev er nemlig med til at danne grundlag for mange fødekæder:

- Stenrev giver levesteder for arter som f.eks. makroalger, fisk i alle aldre, søanemoner, søstjerner, krabber og hummere, siger Therese Nissen og fortsætter:

- Derfor er vi også rigtig glade for, at der er afsat penge til stenrev i Øresund. Vi håber også, at miljøministeren nu vil sikre, at hele Øresunds biologi og havbund bliver beskyttet, så den sydlige del fra Øresundsbroen til Stevns, også bliver omfattet af den samme internationale beskyttelse, som den nordlige del allerede har. Det er vigtigt for at bevare hele Øresund som et unikt havområde.

Stenrev gør både gavn på lavt og dybt vand, og også der, hvor stenene rager over vandet. De forskellige placeringer giver nemlig forskellige dyre-og plantearter mulighed for at bo, søge skjul eller jage.

Læs også: Genopretning af stenrev fik antallet af torsk til at eksplodere

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for havet

Havet står lige nu, ligesom resten af vores natur, i en alvorlig biodiversitetskrise. Derfor arbejder DN for at beskytte havet, før det er for sent:

- Der er forskellige årsager til, hvorfor det står så dårligt til i havet. Iltsvind, forurening, bundtrawl, plast og havbrug er blandt synderne bag havets krise. I DN arbejder vi for, at flere områder skal beskyttes, så vi får det frodige hav tilbage, som vi havde engang, siger Therese Nissen.

Et frodigt hav er beskyttet mod f.eks. fiskeri, og er rig på både dyre- og planteliv såsom ålegræs, skrubber og tangnåle.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver