Den sprøde sommersalat får nu endnu bedre vilkår for at blive dyrket uden gift. Regeringen og Dansk Folkeparti har netop lavet en ny vækstplan for økologi, hvor der afsættes 1,1 mia. over de næste to år.

Forslaget betyder, at der vil være penge til at omlægge 33.600 hektar årligt i 2018 og 2019. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, roser udspillet fra regeringen og Dansk Folkeparti:

- Det er virkelig positivt, at den voksende efterspørgsel efter økologi vinder genhør på Christiansborg. Folk efterspørger i højere grad fødevarer dyrket uden gift, og det her er et eksempel på, at der bliver lyttet. Det er meget gode nyheder, siger Maria Reumert Gjerding.

Mange gevinster ved omlægning til økologi

Pengene dækker både omlægningsstøtte og økologistøtte, og de kommer bl.a. fra EU's landdistriktsmidler, der er en del af landbrugsstøtten.

Med de nye penge vil støtten være på niveau med den gennemsnitlige søgning efter midler til omlægning i 2015-2017.

- Økologi hjælper med at beskytte vores drikkevand mod sprøjtegifte og sikrer, at vores mad er uden giftrester, hvilket gavner sundheden. Samtidig ved vi jo, at sprøjtegifte fra det konventionelle landbrug kan være meget problematiske f.eks. for vores bier, så der er mange gevinster ved en øget omlægning til økologi, understreger Maria Reumert Gjerding.

Kan ramme eksisterende økologer

Den nye aftale betyder dog samtidig, at støtten til økologi-omlægning målrettes nye økologer. Det vil sige, at nuværende økologer, der ønsker at omlægge en større del af deres areal, nu mister muligheder for støtte.

Der vil typisk være større omkostninger på økologiske marker i de første år af driften, da udbytterne falder og afgrøderne først efter to år kan certificeres som økologiske.

Mange store planteavlere lægger i første omgang en del af deres produktion om til økologi, men hvis de ønsker at omlægge resten, så kan der altså nu fremadrettet være et mindre incitament til det, hvis omlægningsstøtten bortfalder.

- Vi håber, at der også vil være lydhørhed over for disse problematikker hos regeringen og Dansk Folkeparti. Det er jo en rigtig god forretning at satse mere på økologi – både for miljøet, folkesundheden og landbrugserhvervet i Danmark, siger Maria Reumert Gjerding.

Du kan læse mere om udspillet på ministeriets hjemmeside.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28