Hvis du ligesom os fik kuldegysninger ved den filmiske landskabs-patos på DR1 søndag aften, så guider vi dig her til et udvalg af landskaberne i første afsnit om stenalderen.

Under hvert sted finder du link til beskrivelse af naturen på fredninger.dk, der er vores site om Danmarks fredninger.

Maglemosen

Foto: Morten Krüger/DR

For 7000 år siden var Vedbæk Maglemose en lavvandet fjord med rige bopladser langs bredden og på små holme. Stenaldermanden kunne fiske både i fjorden og i Øresund og gå på jagt og samle nødder og bær i de omkringliggende skove. Temperaturen var 2-3 grader højere end i dag, og talrige gravsætninger og køkkenmøddinger vidner om, at det var et godt sted at bo.

En meget flot og rig gravsætning er udstillet på Gl. Holtegård, men andre venter på at blive udgravet. Derfor er mosen fredet med forbud mod dræning, så mosefund bevares i den sure mosejord.


Møns Klint

Nogen kalder Høje Møn eller Møns Klint, som danner Høje Møns afslutning mod havet, for det største naturklenodie i Danmark. Det er her på toppen, Lars Mikkelsen står i slutningen af første afsnit af ’Historien om Danmark’, som blev vist på DR1 søndag aften.

Noget må der være om snakken, for mindst 200.000 mennesker besøger årligt området og dets hovedattraktion Møns Klint. Men det er langtfra alle, som når at opleve landskaberne, der ligger bag ved klinten.

De hører ellers til nogle af de mest særprægede og usædvanlige i landet. Her får du de bedste udsigter, man kan få i Danmark.


Mols Bjerge

Foto: Morten Krüger/DR

På sydkanten af Jyllands næse finder du Mols Bjerge. Det kuperede landskab, som er formet af gletsjertunger under istiden, byder på betagende udsigter ud over de omgivende bakker og kyster.

Løv- og nåletræsplantager, gamle ege- og bøgekrat samt åbne heder, overdrev og landbrugsjorde gør Mols Bjerge til et levested for et stort antal dyr og planter. Mere end halvdelen af Danmarks 1200 vilde planter kan du opleve i fredningen. Mols Bjerge gennemkrydses af et net af markveje og stier, og det er derfor let at vandre i området.

Er du interesseret i oldtiden skal du se nærmere på gravhøjene ved Trehøje og stendyssen Poskær Stenhus, som Lars Mikkelsen går rundt om i ’Historien om Danmark. Runddyssen blev brugt som grav- og kultplads i stenalderen.


Vedbæk-Smidstrup

Marker og enge, som bølger sig gennem landskabet mellem skov, mose og strandvej. Området mellem Vedbæk, Smidstrup og Folehaveskoven er et lille åndehul, hvor stier og markveje gør det muligt at nyde istidslandskabets bugtende marker, naturhegn og sten- og jorddiger.

Landskabet er blevet benyttet af både landmænd og forsvarskommandoen, men markerne ligger nu hen som eng og mose. Flere steder i området findes småskove og hegn, som skiller de dyrkede marker, mens et enligt stort egetræ i den nordlige del giver landskabet et endnu mere romantisk præg.


Kong Svends Høj

Foto: Morten Krüger/DR

Omkring herregården Pederstrup på det nordlige Lolland ligger et fredet frodigt herregårdslandskab, som skal opleves.

Et besøg på herregårdsmuseet og en tur i den omgivende Reventlowpark gør det muligt at se herregården og dens omgivelser som en helhed – noget man ikke kan gøre ret mange andre steder i Danmark.

Et stenkast fra de herregården og den fredede skov kan du opleve den 12 meter lange jættestue Kong Svends Høj. Det er den, som Lars Mikkelsen sidder inde i.


Lejre

Her kan du opleve den danske sagakonge-slægt Skjoldungerne kongesæde med imponerende oldtidshøje og en skibssætning i den store udgravede kongehal.

Lejre byder på storslået natur, vide udsigter og mulighed for lange traveture i overdrevslandskab og langs åer med et væld af blomster. Samtidig huser området også storslået kulturlandskaber, som blandt andet jættestuer og den flere kilometer lange Ledreborg Allé.

fredninger.dk kan du finde 3000 steder med unik og skøn natur i nærheden af dig.