En stor del af de områder, vi kalder beskyttet natur, bliver brugt til intensivt landbrug eller anden produktion. Det viser en kortlægning, som Detektor har lavet.

Danmark har i alt 3.664 kvadratkilometer landområde, som er beskyttet under EU's Natura 2000. Men i dag er der intensivt landbrug på 811 og øvrigt landbrug eller produktion på yderligere 579 kvadratkilometer.

Det vil sige, at i alt 1.390 kvadratkilometer - eller mere end en tredjedel - af Natura 2000-områderne er landsbrugsjord, hvor andre hensyn overskygger naturen.

Eller som Detektor formulerer det: 49.835 marker ligger helt eller delvist i et Natura 2000-område.

- Det giver et voldsomt misvisende billede af, hvor meget beskyttet natur vi har i Danmark, siger Hans Henrik Bruun, der forsker i biologisk mangfoldighed ved Københavns Universitet.

- Det skjuler, at det er nogle andre samfundsgoder, som er prioriteret på de her arealer, nemlig landbrug og skovbrug eller endnu flere forskellige ting, som er prioriteret højere end natur. Så vi lyver for os selv og for hinanden, når vi siger, at naturen har førsteprioritet i de her områder, eller at det er naturbeskyttede områder. For det er det reelt ikke, siger han til Detektor.

Du kan være med til at redde naturen

Gør som 45.796 andre - skriv under på vores åbne brev til regeringen og Folketinget.

I brevet opfordrer vi til at afsætte mindst 20 procent af Danmarks areal helhjertet til naturen. Det vil sige områder med reel beskyttelse!

Kun sådan kan vi redde de 1.844 dyr og planter, som er i fare for at uddø!

Naturen har brug for reel beskyttelse

Danmarks natur har aldrig været mere presset. 389 arter er allerede uddøde herhjemme - og yderligere 1.844 arter er i fare for at forsvinde fra den danske natur, viser Den danske Rødliste 2019.

- Det sætter en tyk streg under, hvor meget det haster med realisering af valgløfterne om vild natur og urørt skov. Naturen har desperat brug for plads og reel beskyttelse, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Konkret anbefaler Danmarks Naturfredningsforening, at vi afsætter mindst 20 procent af Danmarks areal helhjertet til naturen. Kun sådan kan vi stoppe naturens tilbagegang og redde de truede dyr og planter.

Hvis du er enig, så skriv under på vores åbne brev til regeringen og Folketinget.

Det er lige nu, de forhandler om finanslov og en redningsplan for naturen. Og vi mangler kun 4.205 underskrifter for at runde de magiske 50.000. Vil du også være med til at hjælpe naturen?