Ingen træer over 25 år må fældes.

Det er en del af Frederiksbergs unikke træpolitik, som blandt andet også indebærer, at alle borgere skal kunne se et træ fra deres bolig, og at alle træer skal til sundhedstjek en gang om året.

Træpolitikken blev vedtaget i 2018 og er en væsentlig del af byens grønne identitet, fortæller Simon Aggesen, borgmester i Frederiksberg Kommune:

-Vi kalder Frederiksberg for hovedstadens grønne hjerte. Træerne er en væsentlig del af byens grønne identitet, og har været det i mange år. Træerne har stor betydning for både byens udseende, og de betyder samtidig meget for byens borgere, siger han.

Tine Skafte Nielsen, naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, roser Frederiksberg Kommunes træpolitik:

-Det er et fantastisk at se, hvordan Frederiksberg arbejder med at prioritere og beskytte de træer, som er så værdifulde for vores natur, miljø og klima. Jeg håber, at det er noget, andre kommuner vil lade sig inspirere af oven på kommunalvalget den 16. november.

Træer med klimagevinst

De 20.000 beskyttede træer, herunder 6000 vejtræer, er ikke kun med til at gøre byen mere indbydende og attraktiv. Træerne er nemlig både med til at rense luften og binde CO2.

Om sommeren er de desuden med til at køle omgivelserne ned, ligesom at de kan være med til at forebygge oversvømmelser under skybrud ved at optage større mængder vand. Samtidig kan træerne være med til at gøre en positiv forskel for byens insekter, fugle og andre dyr.

Læs også: Kommuner får naturen til at blomstre mere vildt

Karsten Klintø er landskabsarkitekt og stadsgartner i Frederiksberg Kommune gennem mange år. Han har været med til at udforme træpolitikken, og er med til at sikre træerne de bedst mulige betingelser:

-Bytræer har generelt vanskeligere kår end træer uden for byen, og derfor er vi nødt til at sikre den nødvendige pleje og beskyttelse.

Udover at træerne gennemgår et årligt sundhedstjek, indebærer det fx også, at de mest udsatte træer bliver afskærmet mod vejsalt i vinterhalvåret, forklarer Karsten Klintø, og fortsætter:

Quiz: Gæt og vind

  • Der er brug for mere og bedre natur i Danmark for at hjælpe vores truede arter.
  • Heldigvis ser natur, miljø og klima ud til at blive vigtige emner til kommunalvalget den 16. november.
  • Blive klogere på kommunernes indsats for naturens truede dyr ved at prøve vores quiz. Måske er du heldig at vinde en grøn præmie.

-For at sikre træerne så langt et liv som muligt justerer vi hele tiden vores metoder til at plante træer. Når der laves nye træhuller, ser vi altid på mulighederne for klimasikring, hvor overfladevandet ved kraftige regnskyl og skybrud ledes til træhullerne i særlige reservoirer, hvor det kan opmagasineres til senere brug.

Foto: Karsten Klintø
Foto: Karsten Klintø

Borgerne vælger grønt

Landets kommuner spiller en afgørende rolle i udviklingen og forvaltningen af borgernes lokale natur, uanset om det drejer sig om skov, sø eller bypark. Samtidig er det også et emne, der har stor betydning hos de danske vælgere frem mod kommunalvalget. Det viser en ny opgørelse fra Epinion, hvor temaet ”natur, miljø og klima” indtager en tredjeplads over vigtige emner.

Læs mere: Ny måling - det bliver et historisk grønt kommunalvalgvalg

Derfor er det vigtigt, at kommunerne også prioriterer det grønne område gennem konkret handling. Det har nemlig stor betydning for både borgerne såvel som naturen, siger Tine Skafte Nielsen, naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening:

-Frederiksberg Kommune er et godt eksempel på, at når politikerne fastsætter nogle klare mål og udarbejder en ambitiøs naturpolitik, i dette tilfælde en træpolitik, og der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at følge op med en konkret indsats, så gør det en kæmpestor forskel for naturen og for borgernes mulighed for at nyde et grønt miljø.

Træpolitikkens fem mål

  • Man skal kunne se mindst ét træ fra enhver bolig på Frederiksberg.
  • Sundhedstilstanden for alle kommunale træer skal vurderes hvert år.
  • Træer over 25 år skal beskyttes.
  • Der skal sikres en høj artsdiversitet med maks. 15 procent træer af samme art. Dog med lindetræet som kulturhistorisk betinget undtagelse.
  • Mindst 70 procent af borgerne skal være tilfredse med muligheden for naturoplevelser, når de bliver spurgt i kommunens borgertilfredshedsundersøgelser.

    Kilde: Frederiksberg Kommune
Foto: Frederiksberg Kommune

Fokus på diversitet

Også sammensætningen af træer er en vigtig prioritet, fortæller Karsten Klintø. I kommunen har man derfor valgt et katalog af ca. 75 forskellige – så vidt muligt hjemmehørende – sorter som lind, røn og eg.

Diversiteten i træerne er både til gavn for dyrelivet, og med til at mindske spredningen af artsspecifikke plantesygdomme som fx elmesyge. Som bonus giver det byens borgere et mere varieret byrum, og med tiltagende klimaforandringer afprøves der tilmed nye og mere eksotiske træarter, der ikke tidligere har været anvendt som vejtræer.

Bevarelsen af træer og plantning af nye træer indgår i alle kommunens byggeprojekter, hvor der er certificerede træplejere tilknyttet. Og selvom de naturfaglige og tekniske elementer fylder meget i træpolitikken, understreger Karsten Klintø, at dialogen med borgerne er en vigtig del arbejdet:

-Det er målet, at alle skal kunne se et træ fra deres bolig på Frederiksberg, og det oplever vi, at der er stor opbakning til blandt borgerne. Hvis der alligevel er et ønske om beskæring af et træ i fx et gårdrum eller et decideret fældningsønske i en parcelhushave, indgår vi derfor i en dialog med borgerne, hvor vi fremhæver den værdi, som træet nu engang har i bymiljøet, afslutter Karsten Klintø.

Læs også: Bliv Naturkommune - hent gratis materialer

Object reference not set to an instance of an object.

Object reference not set to an instance of an object.