Flere års slagsmål om grundlaget for at beskytte natur og miljø mod landbrugets udledninger af kvælstof, kan være overstået.

En ny rapport fra et internationalt hold af eksperter konkluderer, at de danske modeller er i topklasse, og at der endda kan vise sig behov for en større reduktion, end der i dag lægges op til.

Rent miljø - rig natur

- Vi håber, at der nu sættes et punktum for, hvorvidt der overhovedet skal ske en indsats, så vi alle kan komme videre med det, det handler om. Og det er for vores vedkommende et renere miljø og en rigere natur, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Den internationale evaluering af de danske kvælstofmodeller blev besluttet med Landbrugspakken. Resultaterne skal indgå i arbejdet med en ny og målrettet regulering af landbruget og den tredje generation af vandplanerne, som skal virke fra 2021.

Danmark i top

Og Danmark er helt i top blandt resten af Europas lande, lyder det blandt andet i rapporten:

”Panelet evaluerer positivt, at næringsstof-reduktionerne er baseret på solid videnskabelig dokumentation og et generelt højt niveau for modelleringsmetoder,” konkluderer forskerne.

For grovmasket

Der er dog ikke kun roser. Forskerne peger også på, at de krav, der sættes til kvælstofreduktioner i specifikke vandområder, er for grovmasket. Panelet anbefaler, at Danmark fremover skal gå mere finmasket til værks for at sikre mere præcise målsætninger for de enkelte vandområder.

- Det er vi sådan set enige i. Vores tilgang er bare, at de få anmærkninger ikke bruges som alibi for yderligere at sylte de indsatser, der skal til. Nu har vi alle fået den ønskede vished om, at grundlaget for at regulere er i orden. Nu gælder det om at skabe ro om fremtidens miljøbeskyttelse og landbrugsdrift, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Klar til næste fase

Næste fase i miljøbeskyttelsen omkring landbrugsdriften er at indføre en målrettet regulering af landbruget.

Ifølge Landbrugspakken skulle det være sket fra 2018, men regeringspartiet Venstre har varslet, at den målrettede regulering først vil træde kraft fra 2021.

Læs evalueringsrapporten her

Læs resumé af rapporten her

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Baggrund:

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nedsatte en international ekspertgruppe med repræsentanter fra fem nabolande for at evaluere de danske kvælstofmodeller, der danner grundlag for de danske vandområdeplaner, der blev vedtaget for knap et år siden.

Det skete efter længere tids kritik fra Landbrug & Fødevarer, der har kritiseret den faglighed, som Aarhus Universitet har leveret til de danske myndigheder.

For at nå god økologisk tilstand mangler Danmark – ifølge det nuværende faglige grundlag – at reducere omkring 13.000 ton kvælstof. Og i landbruget forventer man, at de internationale eksperter vil påpege ”grundlæggende fejl og mangler” bag reduktionsmålet. Det skete ikke.

Læs evalueringsrapporten her

Læs resumé af rapporten her

Kommentarer og spørgsmål fra interessenter

Spørgsmål/svar til AU og DHI 1

Spørgsmål/svar til AU og DHI 2

Panelets svar til interessenterne

Ekspertpanelets høringsnotat