Danmark har store problemer med sprøjtegift i drikkevandet. Det er blevet tydeligt efter de seneste års mange fund: Over 3.000 gange er der fundet sprøjtegift i drikkevandet de seneste fem år, viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen.

Og nu er regeringen langt om længe klar til at beskytte vores drikkevand mod sprøjtegift.

- Jeg er bekymret over den seneste tids mange fund af pesticidrester i drikkevandet, og det tror jeg, at mange andre danskere også er. Derfor ønsker jeg, at det skal være slut med at sprøjte nær ved drikkevandsboringer. Det er en oplagt måde at mindske risikoen for, at pesticider siver ned igennem jorden og forurener drikkevandet, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Det vækker glæde hos Danmarks Naturfredningsforening, der i starten af november afleverede over 27.000 underskrifter til miljøministeren fra danskere, som ønsker et forbud mod sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes og pumpes op. Det skete som et led i kampagnen "Rent drikkevand, tak!".

- Det er helt enestående, at vi i Danmark kan pumpe grundvand op og drikke det – uden at rense det først. Det er en unik ressource, som vi skal passe godt på. Derfor er jeg også meget glad for, at regeringen nu melder så klart ud, at drikkevandet skal beskyttes bedre, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Bred politisk opbakning til forbud

Et forbud vil betyde, at man ikke må bruge sprøjtegift i områder tæt ved drikkevandsboringer, hvor sprøjtegiften hurtigere trænger ned i grundvandet. De såkaldte boringsnære beskyttelsesområder eller BNBO’er. I alt vil 21.000 hektar blive omfattet af et forbud, og knap halvdelen bliver i dag brugt som landbrugsjord.

I morgen, torsdag d. 13. december, skal regeringen mødes med de øvrige aftaleparter bag pesticidstrategien: Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

På mødet skal de drøfte, hvordan modellen for en yderligere beskyttelse af drikkevandet skal udformes. Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er alle entydigt for et forbud, mens Dansk Folkeparti nægter at kommentere på, om de går ind for et forbud, før forhandlingerne går i gang.

- Vi har som organisation råbt op, kørt store kampagner og samlet underskrifter ind for at få en bedre drikkevandsbeskyttelse. Det vil være et første vigtigt skridt, hvis det lykkedes, at få et forbud mod at sprøjte ved drikkevandsboringerne. Jeg glæder mig meget til at se en endelig aftale, siger Maria Reumert Gjerding.

Derfor er det vigtigt at beskytte BNBO'erne

  • Et forbud vil gælde rundt om drikkevandsboringerne – også kaldet boringsnære beskyttelsesområder eller BNBO’er.
  • Når man pumper grundvand op, skaber det et kraftigt sug, som suger ungt grundvand ned langs boringerne eller ned gennem utætheder i de overliggende jordlag.
  • Ungt grundvand indeholder større rester af sprøjtegift, fordi kun dele af sprøjtegiften er blevet omsat eller fortyndet.
  • BNBO er opgjort omkring 5.467 boringer til almene vandforsyninger. Det samlede BNBO-areal er cirka 21.000 hektar. Heraf udgør marker 43 procent.