Vi står i en global biodiversitetskrise, hvor vilde dyr uddør i et højere tempo end nogensinde før i menneskets historie. Alene i Danmark er der 1.844 truede arter af dyr, planter og svampe, der risikerer at forsvinde fra vores natur.

En af de vigtigste løsninger er at give naturen mere plads og bedre beskyttelse. Derfor er EU-landene blevet enige om, at der i Europa i 2030 skal være 30 % beskyttet natur, hvoraf de 10 % skal være strengt beskyttet.

Men i denne uge har den danske regering meldt tilbage til EU, at Danmark ikke kan love, at der kommer mere eller bedre beskyttet dansk natur i 2030, end vi allerede har i dag.

Og det er fuldstændigt uacceptabelt, mener Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi er i en ødelæggende biodiversitetskrise, og arter uddør, fordi deres levesteder forsvinder. Det skal der handles på, og det haster, siger hun.

Læs mere: Forstå biodiversitetskrisen på 2 minutter

 Hjælp os med at beskytte naturen!

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for at bremse biodiversitetskrisen og redde de truede arter i den danske natur.

Det skal blandt andet ske ved at skabe mere plads til naturen og at sikre bedre beskyttelse af vores nuværende natur.

Du kan støtte naturen ved at blive medlem.

Danmark har alt for lidt natur

I dag har Danmark ingen arealer på land, der på nuværende tidspunkt med sikkerhed kan siges at være strengt beskyttet natur ifølge Biodiversitetsrådet. Så der er altså meget langt op til målet om 10 % strengt beskyttet natur i 2030.

Ifølge regeringens opgørelse er der i dag 15 % beskyttede naturområder, men her er også medregnet blandt andet Natura2000 områder, der for omkring halvdelens vedkommende reelt er marker eller anden form for produktion. Men selv hvis man tæller det med, så er Danmark altså kun halvvejs til målet om 30 % beskyttet natur på land i 2030.

- Vi er meget bekymrede, når regeringen mener, at Danmark kan nøjes med at levere halvdelen af, hvad EU, FN og forskerne vurderer, der skal til for at bremse tabet af biodiversitet. Det er nedslående, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: 600 millioner ynglefugle er forsvundet fra Europa siden 1980

Vil få store konsekvenser for naturen

Af regeringens svar til EU står der dog, at Danmark kan melde yderligere naturarealer ind frem mod 2030. Men regeringen understreger samtidig, at den ikke er juridisk forpligtet i forhold til målene i EU's Biodiversitetsstrategi.

Og det er ærgerligt, for det vil få alvorlige konsekvenser, hvis regeringen ikke vil leve op til målsætningen om 30 % beskyttet natur og 10 % strengt beskyttet natur.

- Uden seriøse målsætninger om mere natur vil vi her i Danmark miste endnu flere arter. Vi er i forvejen bundskraber i EU, når det gælder arealet af beskyttede områder, og vi står til at miste blandt andet flere sommerfuglearter, ligesom vores fjorde tømmes for liv. Så der er tværtimod akut behov for betydelige indsatser for naturen på havet og på land, siger Maria Reumert Gjerding.

På havet har regeringen meldt ind til EU, at omkring 29 % af havarealet vil være beskyttet i 2030, heraf 4 % strengt beskyttet.

Læs mere: Hver tredje danske sommerfugl er truet eller allerede forsvundet

Støt os i kampen for mere og bedre beskyttet natur