Region Hovedstaden har netop indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimaregion. Med aftalen forpligter regionen sig til at reducere CO2 udledningen fra hospitaler og egne virksomheder med mindst 2 % om året.

Aftalen betyder, at regionen fortsætter den store indsats med at reducere CO2-udledningen. Blandt andet har man allerede systematisk skiftet til energibesparende belysning, etableret solcelleanlæg og investeret 1 mia. kr. i energieffektiviseringer fordelt på 1,2 mio. m2 hospitalsareal.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding har fredag underskrevet aftalen.

- Mens staten taler, så handler regioner og kommuner. Region Hovedstaden har længe gået forrest ift. grøn omstilling, udbredelse af elbiler og nedbringelse af CO2-udledningen – også længere end Folketinget har forpligtet os til. For vi tror på grøn omstilling, både fordi vi vil efterlade en bedre klode til fremtidens generationer og fordi vi tror på, at det er den udvikling, der skal til for at få Danmark i førersædet, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding glæder sig også over aftalen, og understreger at CO2 besparelser også er økonomisk sund fornuft i langt de fleste tilfælde.

- Jeg er virkelig glad for, at Region Hovedstaden skriver under som den anden klimaregion. Det betyder noget, at en stor offentlig aktør går foran, og viser ansvar og leverer konkrete CO2 reduktioner. Der er brug for et træk i hele samfundet, når vi i Danmark skal reducere med 70% i 2030, siger Maria Reumert Gjerding.

Regionsrådet godkendte aftalen tirsdag d. 25, som nu er endeligt underskrevet. Dermed fortsætter regionen det store arbejde med at nedbringe CO2 udledningen fra regionens hospitaler.

Fakta om aftalen

Med klima region aftalen forpligter Region Hovedstaden sig til:

 • Udarbejde en opgørelse over regionens nuværende CO2-udledning.
 • Udarbejde en klimahandlingsplan, der beskriver, hvordan vi vil nå CO2-målet, samt hvilke områder vi vil fokusere på.
 • Udarbejde en årlig opgørelse af regionens klimagasudledninger.
 • Gennemføre planen og offentliggøre en opgørelse mindst en gang årligt om reduktionen af CO2-udledningen og vores igangværende projekter.
 • Udarbejde en rapportering om resultaterne med at reducere klimabelastningen i regionen som samfund mindst hvert andet år.

Klimaarbejdet i Region Hovedstaden

 • Region Hovedstaden indgår aftale med DN om 2% reduktion om året frem til 2025.
 • I Region Hovedstaden er fokus på arbejde med at nedbringe regionens CO2 udledning fra egen organisation og hospitalsdriften. På energiområdet er den største indsats i form af energieffektiviseringer for godt 1 mia. kr. fordelt på 1,2 mio. m2 hospitalsareal.
 • Indsatsen er i fuld gang og afsluttes i 2025. Der er bl.a. installeret udskiftet til energibesparende belysning, etableret solceller (f.eks. på P-hus på Rigshospitalet, Blegdamsvej og køkkenbygningen på Rigshospitalet, Glostrup.), Andelen af køretøjer som drives helt eller delvis af el eller biogas er kommet op på 40 procent. På Rigshospitalet har man indført kødfrie tirsdage i medarbejderkantiner og har arbejdet målrettet på at nedbringe madspild. Desuden har køkkenerne sølvmærke i økologi.
 • Region Hovedstaden har lavet en opgørelse der viser at CO2-uledningen blev nedbragt med 21 procent fra 2013 til 2017.
 • Fra 2016 til 207 reducerede regionen udledningen med 5 Procent. Rent størrelsesmæssigt var den årlige CO2 udledning ca. 96.000 ton i 2017.
alt
Jens la Cour
Chefrådgiver, EU miljøpolitik og interessevaretagelse
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 45