Der er massive problemer med grundvandsforurening fra stoffet 1,2,4-triazol. Det viser en ny foreløbig rapport fra forskningsinstitutionen GEUS, som DR har fået aktindsigt i.

Triazol er et nedbrydningsprodukt fra svampegifte, der anvendes på danske korn-, raps- og kartoffelmarker, og hører til gruppen af såkaldte azol-midler.

Tidligere har der tvivl om, hvorvidt fundet af stoffet i grundvandet har skyldes tidligere tiders brug af andre stoffer, men med den ny rapport kan forskerne nu slå fast, at de svampegifte som altså lovligt kan anvendes i dag siver ned i det danske grundvand.

Læs mere: sprøjtegifts-kritik fra rigsrevisionen er dybt alvorlig

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding kræver derfor, at ministeren forbyder azolmidler, der ellers bruges flittigt i Danmark:

- Der er tale om et giftstof, som bliver fundet i store mængder i det danske grundvand, og som samtidig er mistænkt for at være hormonforstyrende for mennesker. Det er en fuldstændig uholdbar situation, og derfor mener vi, at ministeren bør indføre et straksforbud imod de her azolmidler, siger Maria Reumert gjerding.

Ophobes i rodzonen

GEUS overvåger på en række test-marker nedsivningen af pesticider til grundvandet. Ifølge den nye rapport fra testmarkerne er der fundet 1,2,4 triazol i 372 ud af 715 grundvandsprøver. Det svarer til 52 procent af prøverne. I 72 af prøverne var grænseværdien overskredet, hvilket svarer til 10 procent.

Den foreløbige rapport viser, at nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol, fra svampegifte udvaskes gennem lang tid, også når sprøjtegiftene ikke har været brugt i flere år. Det betyder, at svampegiften bindes og ophobes i rodzonen i stigende omfang for hver sprøjtning. Ophobning af svampegiftene i rodzonen medfører, at der vil udvaskes stadig større koncentrationer for hver gang der sprøjtes gift.

- Den her nye rapport er en advarselslampe, som hverken ministeren eller Folketinget bør sidde overhørig. Derfor bør vi anvende forsigtighedsprincippet og forbyde azolmidler, for alt andet vil være at gamble med vores grundvand og drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding.

Azolmidler er mistænkt for at være hormonforstyrrende for mennesker. Tidligere har forsøg fra DTU med azolmidler vist, hvordan drægtige hunrotter eksponeret for svampemidlerne bl.a. viste tegn på forsterskader og unger med misdannede kønsorganer. Stofferne udvaskes også via dræn til vandløb, hvor de kan have skadelige effekter for naturen og dyrelivet.

Kommer efter massiv kritik

Den nye rapport kommer kort efter, at Rigsrevisionen har rettet en skarp kritik af Miljøministeriets godkendelsespraksis for pesticider.

- Miljøstyrelsen bør tage advarslen om disse svampegifte alvorligt, og hurtigst muligt gennemføre et forbud. Behovet for et indgreb bliver ikke mindre af, at der samtidig er problemer med, at svampegiftene skaber resistens, så svampeinfektioner hos mennesker i nogle tilfælde ikke længere kan behandles. Både miljø- og sundhedsmyndighederne bør derfor nu veje hensynet til drikkevandet og folkesundheden højere end hensynet til økonomiske interesser i landbruget, siger Maria Reumert Gjerding.

Så sent som i oktober slog Statens Seruminstitut fast, at der er store problemer med behandling af kritiske svampeinfektioner hos patienter, fordi svampene udvikler resistens over for azol-midler, da stofferne bruges massivt i landbruget.

Samtidig stiger salget af de populære svampemidler. Ifølge de nyste tal fra Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik, som er fra 2017, så er salget af tebuconalzol næsten fordoblet fra omkring 45 tons i 2015 til 81 tons i 2017.

Fakta: Lovlige sprøjtegifte danner giftstof

  • Fire gifte har været anvendt og testet i Varslingssytemet: tebuconazol, prothioconazol, propiconazol og epoxiconazol. (propiconazol er ikke længere tilladt at anvende)
  • Azolmidler udgør til sammen over en femtedel af det samlede forbrug af svampemidler herhjemme.
  • I perioden 2017-2018 er 1,2,4-triazol analyseret i 715 grundvandsprøver, hvor stoffet er fundet i 372 prøver og i 72 prøver var grænseværdien overskredet, henholdsvis svarende til 52% og 10% over grænseværdien.
  • Ifølge overvågningen af det danske grundvand, som Geus også laver, så nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol det næstmest udbredte stof. Det findes i 27 procent af alle boringer, i 4 pct. af tilfældene over grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter.
alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28