En musvåge og en duehøg, der i november blev fundet liggende døde i skovbunden, døde af forgiftning. Det skriver Miljøstyrelsen, der i november sendte fuglene til obduktion hos DTU’s Center for Diagnostik.

Det er helt uacceptabelt, men langt fra enestående, at fredede dyr bliver dræbt af mennesker. Det siger Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

- Rovfugle er totalfredede, men alligevel ser vi gang på gang eksempler på både fugle og andre fredede dyr, der bliver giftdræbt. Lige nu er det stort set konsekvensløst at slå fredede dyr ihjel, fordi det sjældent bliver efterforsket grundigt, siger han.

Motivet for forgiftningen af de to rovfugle er ukendt, men det er før set, at lodsejere og jægere vil af med rovfugle for at undgå, at de spiser fasaner, der er udsat med henblik på jagt.

Læs: Sådan arbejder vi for biodiversitet i Danmark

Døde af ulovlig nervegift

En lokal borger opdagede i november de to døde rovfugle i skovbunden og tilkaldte de lokale formænd for henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.

Rovfuglene så sunde ud, og formændenes første tanke var derfor, at fuglene kunne være blevet skudt, da der lå patronhylstre i nærheden.

For at være sikre blev fuglene sendt til undersøgelse, og nu er det altså kommet frem, at fuglene døde af nervegiften carbofuran, der har været forbudt siden 2008.

Jydske Vestkysten skriver desuden, at der blev fundet haglrester i den ene af fuglene.

Læs også: Ulovlige giftdrab på rovfugle savner efterforskning

Giftdrabet er meldt til politiet

Miljøstyrelsen har nu meldt sagen til politiet. Men i modsætning til Sverige og Norge har Danmark ingen specialiseret efterforskning af brud på jagt- og naturbeskyttelsesloven.

Og i tidligere giftsager har politiet ikke haft nok ressourcer til at gå ind i sagen. Derfor frygter Bo Håkansson, at det også i dette tilfælde bliver uden konsekvens for den gerningsmand, der har lagt giften ud.

- Grove brud på jagt- og naturbeskyttelsesloven skal tages mere alvorligt. Fredede arter er reelt kun beskyttet på papiret, når der gang på gang sker overtrædelser, der ikke bliver opklaret eller ikke får konsekvenser, siger han.

Danmarks Naturfredningsforening foreslår:

  • En specialiseret efterforskning af overtrædelser af jagt- og naturbeskyttelsesloven.
  • Strafferammen for at slå et fredet dyr ihjel skal udnyttes bedre ved grove overtrædelser. Man skal f.eks. fratages sit jagttegn for bestandigt, hvis man med fuldt overlæg skader eller dræber et fredet dyr.
  • Myndighederne bør foretage systematiske stikprøvetilsyn, så der er en større chance for at opdage ulovlige fælder, giftudlægning og andre overtrædelser.
  • Derudover skal der udstedes bøder for overtrædelser, der afspejler alvoren og som er med til at finansiere stikprøvetilsyn.

Drab på rovfugle er et generelt problem

Gennem de seneste ti år har Dansk Ornitologisk Forening (DOF) registreret mindst 13 forskellige tilfælde af giftdrab på rovfugle, hvoraf en af sagerne drejede sig om en hel tårnfalkefamilie.

I de øvrige giftdrab drejer det sig om havørne, kongeørne og røde glenter. Men der sker antageligt mange flere forgiftninger end dem foreningen er bekendt med, vurderer Dansk Ornitologisk Forening.

Danmark bør have en specialiseret efterforskning

For at komme problemet til livs foreslår Danmarks Naturfredningsforening, at Danmark bør have en specialiseret efterforskningsenhed til drab på fredede dyr, ligesom man har i Norge og Sverige.

Derudover skal straffen for drab på fredede dyr være højere. Eksempelvis bør jægere miste jagttegnet, hvis de dømmes for at have dræbt et fredet dyr.

Som strafferammen ser ud nu kan man højst få småbøder samt få jagttegnet taget fra sig i en periode.


Støt vores arbejde for at beskytte naturen