Nu skal du ikke længere omlægge dine affaldsvaner, når du tager i sommerhus eller på ferie rundt omkring i Danmark. Fra den 1. juli 2021 gælder den nye landsdækkende affaldssortering nemlig:

- I Danmarks Naturfredningsforening er vi meget begejstrede for, at affaldssortering endelig bliver strømlinet, så der er de samme muligheder på tværs af landet, siger Mette Hoffgaard Ranfelt, miljøpolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter:

- Det er et kæmpe skridt for affaldssortering, fordi det nu bliver nemmere at genanvende og genbruge i hele landet.

Ifølge Miljøstyrelsen kan Danmark spare 589.000 tons CO2, hvis alle danskere sorterer alt deres husholdningsaffald i stedet for at sende det til forbrænding.

Det svarer ifølge styrelsen til afbrænding af mere end 200.000 tons kul!

De 10 sorteringskategorier du skal kende

1. Mad: Det er alt fra aftensmadsrester over rådne bananer fra køkkenskålen til den brændte kage, du glemte i ovnen.

2. Papir: Rent og tørt papir som f.eks. aviser, reklamer og kontorpapir.

3. Pap: Her skal dit rene og tørre pap hen. Det er både flyttekasser og pap fra køkken- og toiletruller.

4. Metal: Det er her, du skal putte dine dåser hen. Dine gamle hårspray-flasker skal dog i farligt affald.

5. Glas: Her hører glas uden pant til. Det kan f.eks. være dine gamle vinflasker eller det tømte oliven-glas. Som tommelfingerregel skal låg, der ikke er af glas, dog tages af og puttes i den korrekte skraldespand, ofte metal eller plast.

6. Plast: Plastaffald fra husholdningerne består oftest af emballageplast fra f.eks. fødevarer, bæreposer, plejeprodukter og rengøringsmidler. Plastaffaldet indsamles nogen steder i hård og blød plast. Nogle typer skal i farligt affald. Det gælder bl.a. for håndsprits-emballage.

7. Tekstilaffald: Det er først i januar 2022, at der kommer separat indsamling af tekstilaffald. Frivillige velgørende organisationer skal have let adgang til tekstiler, der kan genbruges.

8. Drikke- og fødevarekartoner: Her skal du putte emballagekartoner, som har indeholdt fødevarer, f.eks. mælkekartoner, juicekartoner og kartoner til flåede tomater eller lign. Mad- og drikkekartoner skal være tømt for indhold.

9. Restaffald: Vi skal gerne smide så lidt som muligt i restaffald - og kun det som absolut ikke kan genanvendes. Det drejer sig blandt andet om bleer, hygiejnebind og kattegrus.

10. Farligt affald: Her skal du f.eks. putte gamle rengøringsflasker, gamle trykflasker som hårsprayflasken og affyret fyrværkeri.

Ja! Det gør en forskel, at du sorterer dit affald

Det kan måske nok virke lidt voldsomt, at du nu skal til at stå og sortere dit affald i ti forskellige fraktioner, men det gør altså en forskel:

- Hvis vi f.eks. tager plastaffald, så genanvender vi kun 20 procent af vores plastemballage herhjemme. Ifølge Miljøstyrelsen vil et kilo plastaffald, der genanvendes frem for at blive forbrændt, spare hvad der svarer til en gennemsnitlig husholdnings standby-forbrug til alle elektriske apparater i to uger, forklarer Mette Hoffgaard Ranfelt.

Så det rykker altså noget, hvis flere og flere begynder at sortere deres affald korrekt. Samtidig er hun godt klar over, at det tager tid at implementere den nye ordning:

- Folk skal have tid til at vænne sig til den nye måde at gøre tingene på, så det er klart, at de nye vaner ikke er implementeret fra den ene dag til den anden, siger den miljøpolitiske chefrådgiver.

Ud over de klima- og miljømæssige fordele ved at sortere og genanvende affald, er der også økonomiske fordele for Danmark, hvis alle bliver bedre til at sortere deres affald. Kigger vi igen på plastaffaldet, så har McKinsey og Innovationsfonden regnet ud, at Danmark årligt kan spare 1,6 milliarder kroner ved ikke at importere nye plastik-råmaterialer.

Læs også: Scweiz genbruger take away emballage

Sådan kommer sorteringen til at se ud hos dig

Helt præcist hvordan kommunerne kommer til at implementerer de ti nye affaldssorterings-kategorier er endnu ikke helt klart, men en ting er sikkert, det afhænger af din boligsituation:

- Miljøministeriet forventer, at et almindeligt parcelhus skal have to-fire spande med flere rum. Og ved etageejendomme vil det fortsat være muligt at bruge kuber og sorteringsøer. Så der kommer ikke ti nye skraldespande, der hvor du bor, forklarer Mette Hoffgaard Ranfelt og fortsætter:

- Hvis nogle kommuner vælger at sammenlægge fraktioner, for eksempel pap og papir, så vil det blive sorteret efterfølgende.

Du kan finde mere præcis information omkring, hvordan det kommer til at se ud hos dig hos din kommune, når vi nærmer os den 1. juli.

Gode tips til at få den nye sortering til at fungere derhjemme:

  • Mindsk mængden af affald
  • Gør affaldssortering til en rutine
  • Sortér dit affald dér, hvor det opstår
  • Husk at sortere pant særskilt
  • Inddrag hele familien