Selvom der i de seneste år er kommet flere analyser, der viser, at Roundup formentlig har en skadelig effekt på både natur og mennesker, så buldrer salget i Danmark af den omstridte gift derudaf.

Ifølge de sidste nye tal fra Miljø- og Fødevareministeriet, så steg salget af glyphosat i landbruget, som er aktivstoffet i Roundup, med godt 100.000 kg fra 2016 til 2017.

I 2016 købte landbruget i alt 1,14 mio. kg, mens niveauet i 2017 var 1,24 mio. kg.

Ifølge Thyge Nygaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver og agronom i Danmarks Naturfredningsforening, så skyldes stigningen i høj grad, at der i 2017 var en våd sommer.

Roundup bruges nemlig i høj grad til at nedvisne korn før høst, og det er der i højere grad brug for, når man har en våd sommer.

- Det er ubegribeligt store mængder af netop den gift, som i dag bruges til landbrugsdrift i Danmark. Det er uholdbart, når vi holder det op imod, at der er tale om en gift, som vi har en meget klar formodning om er stærkt skadelig for både dyr, planter, økosystemer, drikkevand og mennesker, siger Thyge Nygaard og tilføjer:

Så vi anbefaler på det kraftigste, at man fra politisk side griber ind og stopper brugen af Roundup.

En del af stigningen kan sandsynligvis også tilskrives, at der var større arealer med vinterhvede og vinterbyg, og den type afgrøder er der større behov for at sprøjte, når det gælder ikke-økologiske landbrug.

At niveauet for indkøb af glyphosat til landbruget har ligget højere i perioden 2010 til 2013 skyldes bl.a., at der er blevet indført afgifter siden da, der har gjort det dyrere at sprøjte i dag end dengang.

Salg af sprøjtegift til private haver falder

Men heldigvis er der også gode nyheder at finde i statistikkerne. For mens salget stiger i landbruget, så er der flere haveejere end tidligere, der vælger hakkejernet frem for giftsprøjten.

Salget til private haver er faldet fra 16,2 ton i 2014 til 11,7 ton i 2017.

Ifølge Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening, er det faldende salg til haveejere i tråd med udviklingen inden for økologi, hvor der har været stor fremgang.

- Det giver ikke mening at købe økologisk og så gå hjem og sprøjte med gift i haven. Samtidig har man fra politisk side gjort det markant sværere at købe koncentreret sprøjtegift, og det er nok det, som vi nu ser afspejlet i tallene, siger Thyge Nygaard og fortsætter:

- Men på den anden side, er det ærgerligt, at salget stiger i landbruget, for det er her, at langt det største forbrug ligger, og sprøjtegift påvirker økosystemerne og biodiversiteten meget hårdt. Så det er desværre dårlige nyheder for naturen.

Samlet set blev der i 2017 solgt 20 tons sprøjtegift til private, og det svarer til 0,8 procent af de 2470 tons gift, der blev solgt til landbruget.

Vær med til at kræve et totalforbud mod Roundup

Vi skal have et totalforbud i Danmark mod Roundup, når den nuværende EU-tilladelse udløber i slutningen af 2022.

  • Forbuddet mod Roundup skal i praksis gennemføres ved at forbyde glyphosat, som er selve sprøjtegiften i Roundup også kaldet aktivstoffet.
  • Indtil totalforbuddet er trådt i kraft i 2022, skal Danmark indføre et straksforbud for brug i private haver og på offentlige arealer.
  • Derudover vil vi forbyde brug af glyphosat til tvangsmodning af afgrøder før høst.