I april 2020 fik biolog i Danmarks Naturfredningsforening, Bo Håkansson, tilsendt en video, hvor der går et stort dyr, der kunne ligne en elg.

Videoen blev fulgt op med flere henvendelse fra andre, der mener at have set en elg i Nordsjælland flere gange over de seneste 14 dage.

- Jeg hæfter mig ved, at der inden for den seneste måned er flere, der - uafhængigt af hinanden - kontakter os om at have set en elg. Det er usædvanligt og giver anledning til at undersøge det nærmere, siger Bo Håkansson, der er biolog og naturmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Elge er flere gange igennem tiden svømmet til Sjælland fra Sverige for så at fare rundt på Sjælland i en periode. Senest i 2018, hvor en elg svømmede over Øresund og blev set flere gange i nordsjællandske skove.

Læs: Der lever en vild elg i Danmark, men hvor er den henne?

Elgen blev døbt Elga, men er ikke set siden. Det kan ikke udelukkes, at der er tale om samme elg.

Her er dyret spottet

Ud fra videoen kan man ikke afgøre, om det er en elg. Men Bo Håkansson mener, at det godt kan være tilfældet:

- Optagelsen viser et ret stort dyr, hvis ryg synes at have nogen hældning. Det er modsat krondyr og andet hjortevildt, der har mere vandret rygstilling. Så jeg vil bestemt ikke afvise, at det faktisk kan være en elg, siger han.

Videoen er optaget ved Alsønderup Engsø lige nord for Hillerød, og naboparret så elgen ved Helsinge. Begge steder ligger i Nordsjælland, ikke langt fra Gribskov, der er Danmarks største gamle skov.

Selvom der er plads til elge i Danmark, er det usandsynligt, at en vild bestand vil trives på Sjælland. Der er for mange veje og for små sammenhængende naturområder, til at en bestand vil kunne overleve.

Til gengæld trives elgene i Lille Vildmose i Nordjylland. I 2015 blev en flok på fem individer sat ud, og i slutningen af 2018 var der 15-16 elge. De er i Lille Vildmose for at hjælpe med genopretningen af den interessante højmose, med det unikke fugle- og planteliv, der hører til.

Elgen kan gemme sig

En elg vejer op mod 500-700 kg, og den kan blive tre meter lang og to meter høj. Med andre ord er det et stort dyr, som burde være til at få øje på.

Men det er meget normalt for elgen, at den holder sig i ro i skoven om dagen og først begynder at bevæge sig rundt, når mørket falder på. Derfor giver det god mening, at den er svær at skaffe beviser for.

Hvis du har set noget, der ligner en elg i Nordsjælland, så hører vi meget gerne fra dig. Allerhelst med video eller billeder, så vi kan få afgjort, om det er en elg.

Skriv en mail til Bo Håkansson på boh@dn.dk

Elge er en del af Danmarks vilde natur

  • I Danmark er kun 0,5 procent af arealet beskyttet, vild natur. Det vil Danmarks Naturfredningsforening lave om på. I 2015 blev en flok elge sat ud i Lille Vildmose i Nordjylland for at gøre naturen dér bedre og vildere. DN mener, der skal være endnu mere vildskab i Danmark.
  • 20 procent af Danmark bør være Naturzone, altså vild natur på naturens egne præmisser. Det kan blandt andet indbefatte flere store græssende dyr som for eksempel elge.
  • Store græssende dyr, som vilde heste, bisoner og elge er gode til at skabe den rod og uorden, som naturen elsker. De beskadiger træer, tramper jorden op og deres ekskrementer skaber grobund for planter og bar jord, hvor bestemte insekter har deres levested.

Se videoen: Elg eller ej?