En tiendedel af landet skal beskyttes i så høj grad, at dyr og planter får førsteret og dermed kan leve på deres egne præmisser.

Det har seks partier på begge fløje i en umage alliance netop foreslået.

Og Danmarks Naturfredningsforening bakker 100 procent op bag det nye politiske forslag om ti procents strengt beskyttet natur i Danmark:

- Det er et bomstærkt udspil, og partierne skal have et kæmpestort tak for forslaget, som vi forventer, regeringen naturligvis støtter, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Bag naturudspillet står Liberal Alliance, SF, Radikale Venstre, Konservative, Alternativet og Enhedslisten.

Konkret foreslår partierne, at Danmark beskytter ti procent af vores natur i en så høj grad, at arterne får førsteret i naturen. Det skal ske før 2030, og det skal fastsættes i en bindende biodiversitetslov.

Naturlov er nødvendig

De strengt beskyttede naturområder skal beskyttes mod jagt, bebyggelse og høst, og i stedet lader naturen råde frit. Her skal vigtige nøglearter som eksempelvis møgbiller boltre sig i efterladenskaberne fra store græssende dyr, og de vilde biller bliver så selv fødegrundlag for et virvar af andre arter.

- Strengt beskyttet betyder altså liv for fuld udblæsning og er en stærk livline til det virvar af arter, der i dag er så truede, at bestandene hænger i en tynd tråd. Det er på den måde et afgørende udspil, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmark har i dag ikke en eneste procent strengt beskyttet natur og er således langt fra at leve op til de mål, som EU og FN har sat for verdens natur.

Regeringens Biodiversitetsråd har fastslået, at der er plads til, at også Danmark kan bidrage her. Partiernes udspil falder på femårsdagen for Socialdemokratiet og SF's udspil om en naturlov, og regeringsgrundlaget indeholder også et løfte om en naturlov.

- Så nu er det helt enkelt op til regeringen ,om den vil tage de nødvendige skridt. Det opløftende er, at når partier fra hele det politiske spektrum kan finde sammen om den nødvendige redningsplan for vores natur, så kan regeringen, der er dannet over midten, vel naturligvis også, lyder det fra DN's præsident.

Læs også: Nu er naturlov i EU vedtaget

Det foreslår partierne

Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet foreslår, at:

  1. Senest i 2030 skal 10 % af Danmarks landareal være udpeget som strengt beskyttet natur, og der skal ligge en plan for områdernes etablering.
  2. Målet om 10 % strengt beskyttet natur skal fastsættes i en biodiversitetslov.
  3. Biodiversitetsrådet skal gøres permanent og styrkes, så de kan rådgive om de bedste indsatser til at nå målet.
  4. De strengt beskyttede områder skal udpeges der, hvor der findes de største potentialer for vores biodiversitet.
  5. Statens arealer skal gå foran, og der skal etableres flere naturnationalparker.

Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at de strengt beskyttede områder skal være store sammenhængende naturområder, hvor naturen skal have helhjertet plads og førsteprioritet. De strengt beskyttede områder skal derfor friholdes for ny bebyggelse, skov- og landbrug samt rekreativ jagt. I områderne skal naturen genoprettes - f.eks. ved at genoprette naturlig hydrologi og udsætte store planteædere.

Derfor er det vigtigt

Vi står i en global biodiversitetskrise, og alene i Danmark er over 1.900 arter på listen over arter, der er i risiko for at uddø. Dyr og planter mangler flere sammenhængende naturområder, hvor de kan leve og udbrede sig.

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for langt mere beskyttet natur, hvor arterne på denne måde er førsteprioritet. Det skal ske ved, at vi i Danmark får en effektiv beskyttelse af 30 % af vores land- og havareal senest i 2030. En tredjedel af den beskyttede natur, altså 10 procent af Danmarks areal, skal være strengt beskyttet, dvs. for så vidt muligt helt uden menneskelig indblanding og påvirkning.

Målsætningerne skal fastsættes i en national naturlov.

Bliv medlem og kæmp for naturen

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08