Lige nu sår danske landmænd vinterraps, hvis frø er bejdset med gift, der kædes sammen med biernes massedød.

Giftene hedder neonikotinoider og har været midlertidigt forbudt i EU siden 2013. Men regeringen er gået uden om EU og har givet danske landmænd dispensation til at bruge giftene.

EU vil nu lave et totalforbud mod brug af neonikotinoider, men den danske regering har meddelt Folketinget, at de vil modarbejde forbuddet.

- Neonikotinoider er et af nutidens mest problematiske sprøjtegifte, og vi bakker helhjertet op om EU’s forsøg på at forhindre giftene i naturen. At regeringen kæmper mod forslaget for at give landbruget lov til fortsat at bruge giftene, er et nyt lavpunkt i natur- og miljøbeskyttelsen herhjemme, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Derfor lancerer Danmarks Naturfredningsforening i dag en underskriftsindsamling imod neonikotinoider på hjemmesiden Bidræber.dk.

Giftene gør ondt værre for bierne

Seneste vinter døde hver femte bifamilie, og det er fjerde år i træk, at vinterdødeligheden stiger. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Biavlerforening.

Samtidig er tre ud af 29 danske humlebi-arter uddøde, mens yderligere ni arter er truede.

- Både honningbier og vilde bier forsvinder, og så trodser regeringen EU's forbud og arbejder for gifte, der er lavet til at slå insekter ihjel - og altså også skader bierne. Det er simpelthen for dumt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

I forvejen er bierne presset af mangel på føde og levesteder. Men nu slår forskerne alarm, fordi neonikotinoider forstærker effekten af andre presfaktorer. Fx er bier påvirket af neonikotinoider mere følsomme over for infektioner og parasitter.

alt
Michael Ohmsen
Kampagneansvarlig
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 14