Plastik i naturen er et stigende problem. Hvert år havner omkring otte millioner tons plast i havene, hvor det slår dyr ihjel og påvirker økosystemerne i en grad, der endnu ikke er fuld klarhed over.

Derfor er det utroligt positivt, at regeringen nu tager problemet alvorligt og lancerer en egentlig strategi mod plastforureningen, som lægger op til en række indsatser. For eksempel skal der nu være et krav om betaling for plastikposer, og mikroplast i kosmetik skal forbydes, hvis det står til regeringen.

Danmarks Naturfredningsforening har gennem de senere år kørt en stor indsats for at gøre opmærksom på problemer ved plastforurening - blandt andet med kampagnen "Nej til mikroplast". Miljøpolitisk seniorrådgiver Sine Beruse Fauerby roser ministerens udspil.

- Vi er rigtig glade for, at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen og regeringen nu vil sætte turbo på denne indsats, og de kommer med en række helt konkrete indsatser, som vil være en hjælp i kampen mod plastforurening. Det er noget, som vi i Danmarks Naturfredningsforening har presset hårdt på for i de sidste par år, og regeringens udspil er rigtig gode nyheder for natur og miljø. Nu får vi for alvor sat indsatsen mod plastikforurening på det politiske danmarkskort, siger Sine Beuse Fauerby.

Du kan læse regeringens nye plan på ministeriets hjemmeside her.

Tager lavthængende frugter

Udspillet fra regeringen indeholder 27 initiativer - lige fra forbud mod ikke-nedbrydelige haglskåle til et nyt nationalt plastikcenter:

Læs mere: 10 plastprodukter udgør 70 procent affald i naturen

- Ministeren tager fat om flere af de vigtige lavthængende frugter. Men vi er ikke i mål på plastområdet med regeringens handlingsplan - langt fra! 50 mio. kr. fordelt over fire år rækker ikke til den fundamentale omstilling, som vi i højere grad gerne havde set iværksat, siger Sine Beuse Fauerby og fortsætter:

- Det er langt hen af vejen lagt op til frivillige aftaler og industriens gode vilje, hvilket jo også er dejligt, men vi tror, at der på visse punkter skal en lidt mere håndfast regulering i spil, hvis det for alvor skal batte noget. Det kunne for eksempel være øgede krav til, at plastemballage skal kunne genanvendes for at få lov til at sælge produktet på det danske marked.

- Vi skal have gang i den store cirkulære omstilling og komme overforbruget af plast til livs. Det kræver bedre genanvendes af husholdningsplast, og ikke mindst at fremtidens plastprodukter er designet til genanvendelse. Som strategien ser ud nu, tager vi de første skridt i den rigtige retning.

Behov for mere viden om mikroplast

Én af de ting, som Danmarks Naturfredningsforening har peget på i foreningens anbefalinger til en plasthandlingsplan, er behovet for mere viden om mikroplast, der blandt andet kommer ud med slam fra rensningsanlæg og kunstgræsbaner. Studier indikerer, at mikroplast kan påvirke regnormes orienteringsevne negativt.

Læs mere her: Over 20.000 siger nej til mikroplast

Med regeringens udspil bliver der lagt op til at lave et nationalt plastcenter, som skal samle den danske plastindsats og øge vidensniveauet om plast:

- Det er positivt, at regeringen vil øge vidensniveauet, og det er fuldstændig centralt, at vi undersøger effekterne af forurening med plast - og særligt mikroplast - for der er mange indikationer på, at der kan være mange negative effekter, og at vi i dag kun har kendskab til toppen af isbjerget, siger Sine Beuse Fauerby.

Indsats på plastikposer

En anden af regeringens indsatspunkter er plastikposer. De helt tynde knitre-plastposer forbydes, og poser skal generelt ikke være gratis.

- Plastposer er for mange blevet symbolet på vores overdrevede forbrug af plast, og den seneste tid fokus på plastposer har virkelig vist, at danskerne er blevet opmærksom på, at her er et forbrug, vi nemt kan reducere, siger Sine Beuse Fauerby.

Læs mere her: Mikroplast er som en tidsindstillet bombe

I løbet af det seneste år har der været et stigende fokus på plast i naturen, hvor for eksempel plastposer forurener havmiljøet, ligesom poser flere gange er blevet fundet i hvaler og andre dyr.

Derfor er det også et helt naturligt skridt, at regeringen nu gør en ekstra indsats for at reducere brugen af plastposer ved blandt andet at gøre betalingen til et krav samt forbyde visse typer poser, siger seniorrådgiveren:

- Vi skal alle blive bedre til at huske at få en pose med hjemmefra. Da der i 90'erne kom en afgift på plastposer, så man et markant fald i forbruget af poser. Vi forventer, at regeringens tiltag også kan være med til yderligere at reducere forbruget.

Object reference not set to an instance of an object.

Fakta om plastik:

  • Der forbruges årligt 500.000 tons plastik i Danmark (estimat PlasticEurope)
  • Vi genererer årligt 340.000 tons plastikaffald i Danmark (estimat PlasticEurope)
  • Det estimeres, at cirka 63 procent sendes til forbrænding, cirka 36 procent til genanvendelse og cirka 1-2 procent til deponering (PlasticEurope)
  • Vi genererer årligt 215.000 tons plastikemballageaffald (Miljøstyrelsens emballagestatistik 2016, endnu ikke publiceret)
  • I 2016 blev 36 procent af plastikemballagen fra husholdninger og erhverv genanvendt (Miljøstyrelsens emballagestatistik 2016, endnu ikke publiceret).
  • Danmark er gennem det nyligt reviderede emballagedirektiv forpligtet til at efterleve mål for genanvendelse af plastikemballage på 50 procent i 2025 og 55 procent i 2030.
  • Det estimeres, at omkring 17 procent af det plastikemballageaffald, der genereres i husholdningerne, sendes til genanvendelse. (PlasticEurope)