Der er gode nyheder for det danske vandmiljø. For mens den tidligere regering lempede på miljøbeskyttelsen og fjernede beskyttelsen af 1000 km vandløb, så vil miljøminister Lea Wermelin nu den anden vej.

Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet vil ministeren sikre, at 500 km vandløb igen bliver beskyttet og dermed omfattet af et konkret miljømål. Samtidig nedsættes et nyt ekspertpanel, der skal arbejde med anbefalinger til, hvad man kan gøre for naturen i de vandløb, der er beskyttet allerede.

Læs mere her: Trist angreb på beskyttelsen af små vandløb

Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding roser udspillet fra den nye minister:

- De små vandløb er utrolig vigtige for hele økosystemet, og derfor er det glædeligt, at ministeren nu peger den modsatte vej med en beslutning om at forbedre naturen og livet i 500 km af de små vandløb, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Vi var meget kritiske da den tidligere regering fjernede beskyttelsen fra 1000 km vandløb. Nu prøver den nye miljøminister Lea Wermelin at begrænse skaderne, men vi havde naturligvis helst set en fuld tilbagerulning af lempelserne af beskyttelsen. Det er dog positivt, at der nu kommer et ekspertpanel, som skal se på at optimere beskyttelsen af vandløbene.

Mange vandløb uden beskyttelse

Der er godt 75.000 km vandløb, men over 60 procent af disse har i dag reelt ingen beskyttelse, selvom de udgør en vigtig del af økosystemerne. Særligt de små vandløb er vigtige til opvækst af fisk.

- Der er stadig meget lang vej til en ordentlig beskyttelse af de danske vandløb. Det er selvsagt ikke godt nok, at blot under halvdelen af vandløbene er beskyttede. Det er noget af det, vi vil søge at få ministerens nye panel til at rette op på, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun understreger, at EU's vandrammedirektiv pålægger medlemslandene at beskytte naturen i alle vandløb, og det er situationen i Danmark altså meget langt fra at leve op til.

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 35

Sagen om de forhadte vandløb

 • De små vandløb blev også kendt som de "forhadte vandløb". Et tilnavn, som de fik af tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, der lagde op til at fjerne beskyttelsen af små vandløb med et opland på mindre end 10 km2.
 • Siden fastsatte også tidligere miljøminister Esben Lunde Larsen en række politiske kriterier for hvilke vandløb, der skulle miste beskyttelsen. Han gav mulighed for at fjerne beskyttelsen fra alle små vandløb under en temmelig stejl hældning - 3 promille - som ikke allerede var i god økologisk stand.
 • Herefter skulle lokale vandråd udvælge de bandløb, som skulle miste beskyttelsen. Danmarks Naturfredningsforening gik med ind i arbejdet og deltog i vandrådene, for at forsøge at begrænse skaderne.
 • På baggrund af arbejdet i vandrådene besluttede den tidligere miljøminister Jakob Ellemann Jensen så at fjerne beskyttelsen fra 1000 km vandløb. Det er altså 500 af dem, som nuværende miljøminister Lea Wermelin vil have beskyttet igen.

Fakta om vandløb i Danmark

 • I Danmark er der godt 75.000 km vandløb, hvoraf de 18.000 km er naturbeskyttede efter EU's vandrammedirektiv.
 • Beskyttelsen betyder, at livet og økosystemerne i vandløbene skal opnå god økologisk tilstand.
 • 10.000 km vandløb er omfattet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3.
 • De resterende 45.000 km (over 60 procent) af vandløbene er reelt uden beskyttelse, fordi de ikke har et miljømål. Hermed er kun afvandingsinteresser gældende for disse vandløb.