Hvis du synes, der sværmer ekstra mange sommerfugle rundt i din have, så kan der meget vel være noget om snakken. Data indsamlet af 40.000 frivillige danskere over de seneste tre år peger på, at der er langt flere sommerfugle at se denne sommer.

Observationerne sker som et led i Danmarks største citizen science-projekt NaturTjek.

- Vi har sammenlignet observationer fra juni og juli måned med samme periode i 2016 og 2017, og vi kan se markant flere observationer af sommerfugle i år. Faktisk er der denne sommer seks gange så mange observationer af citronsommerfugle, og tre gange så mange observationer af artsgruppen blåfugle registreret end i 2017. Det er en hård sommer for mange andre dyr, men kærkomment med et godt sommerfugleår, for specielt sommerfugle har svære betingelser i Danmark, siger projektleder for NaturTjek, Simon Leed Krøs.

Til sammenligning er det mest registrerede dyr i borgervidenskabsprojektet, haren, kun registreret en smule mere denne sommer og antallet af aktive brugere over sommeren er stort set det samme som sidste år. Så trenden er klar, sommerfuglene spottes langt oftere i sommervarmen end tidligere.

Det faglige ansvar for artsdelenl af projektet ligger hos Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) på Københavns Universitet under ledelse af Professor Carsten Rahbek og Lektor Anders Tøttrup, som løbende modtager de mange tusinde observationer fra citizen science projektet. Herfra nikker Anders Tøttrup fra CMEC genkendende til tallene.

- Sommeren har givet ekstraordinært gode vækstbetingelser for specielt sommerfugle, hvis udvikling fra æg til fuldvoksent insekt går hurtigere, når der er vedvarende varme. Der har formentlig også været godt med føde, for mange af de planter som fx sommerfugle og vilde bier afhænger af trives godt uden megen regn, mens hurtigvoksende planter som tidsler og græsser for engang skyld må vige, siger han.

Varmen kan blive for meget for sommerfuglene

Det er dog usikkert om tendensen med de mange registreringer af sommerfugle fortsætter, for ekstrem varme kan påvirke både sommerfugle og deres værtsplanter negativt.

- Nogle sommerfugle kan få op til tre generationer på en sommer. Det gælder faktisk både citronsommerfugle og blåfugle, som tæller i alt 12 forskellige arter i Danmark. Om deres larver vil få lige så let ved at finde planteføde i tørken er usikkert. Vi ved også, at reel tørke kan ende med at forkorte sommerfuglenes liv. Så selv sommerfuglene vil også nyde godt af lidt snarlig regn. Vi ser frem til at se, om sommerfugle-registreringerne forsætter med at vælte ind fra vores mange NaturTjek-brugere, siger Simon Leed Krøs fra Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks største citizen science-projekt

Projekt Biodiversitet Nu (NaturTjek) er Danmarks største borgervidenskabsprojekt med over 40.000 frivillige danskere som med app’en NaturTjek registrerer 30 udvalgte dyr, planter og svampe samt 12 levesteder.

Projektet har kørt siden maj 2015 og hidtil har naturtjekkerne lavet over 665.000 registreringer. NaturTjek er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima Københavns Universitet og Aarhus Universitet (DCE) og projektet finansieres af Aage V. Jensen Naturfond.

Læs mere og deltag i projektet her www.biodiversitet.nu.

Object reference not set to an instance of an object.

Hårdt pressede sommerfugle

49 ud af 69 sommerfuglearter er gået tilbage siden 2014-2016, og i dag er over halvdelen af Danmarks hjemmehørende sommerfuglearter truede, sårbare eller helt forsvundet.

Ifølge tal fra Naturbasen var 2017 et af de værste år for Danmarks sommerfugle nogensinde.

Forskere fra Aarhus Universitet angiver på Den Danske Rødliste, at ud af 77 sommerfuglearter er 11 helt forsvundet og 32 enten truede eller sårbare.