Det vil få afgørende betydning for den danske natur, at Europa Parlamentet i dag valgte at gå videre med en ny EU-lov om naturgenopretning.

Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at det er den vigtigste nye naturlov i årtier, selvom vedtagelsen indebar omfattende lempelser i forhold til det oprindelige forslag.

- Vi har dybe nødsituationer for både klimaet og biodiversiteten, og de to kriser er tæt forbundet, siger Sebastian Jonshøj, der er vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er derfor ekstremt vigtigt, at politikerne ikke prioriterer den ene på bekostning af den anden, og med dagens afstemning i parlamentet vil man i højere grad tænke udfordringerne sammen og se naturen som en løsning på begge kriser.

Læs også: Danmarks mest sjældne sommerfugl viser tegn på udbredelse

Det endelige lovforslag udarbejdes nu af kommissionen i samarbejde med Parlamentet og EU-rådet.

Kæmp for naturen

I Danmarks Naturfredningsforening kæmper vi politisk for at give mere plads til naturen.

For vi befinder os midt i en global biodiversitetskrise, og der skal handling til nu!

Vil du være med til at kæmpe for naturen?

Stort betydning for Danmark

For Danmark vil det helt konkret betyde, at der skal fart på naturindsatserne. 57 ud af 60 af vores naturtyper er i elendig tilstand.

- Regeringen skal i gang med den lovede danske naturlov, som skal være med til at sætte rammerne for udmøntningen af EU's naturgenopretningslov. Der skal dialog til med erhvervsinteressenterne og de grønne organisationer og Folketingets partier, lyder det fra Sebastian Jonshøj.

Læs også: Her har vild natur givet fire gange så mange orkidéer

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening bør naturgenopretning af Danmarks natur betyde, at flere områder i havet skal beskyttes mod ødelæggende fiskeri med bundslæbende redskaber, råstofindvinding og klapning.

Derudover skal store havområder genoprettes. Der skal plantes ålegræs og laves stenrev.

Læs også: Ålegræs i sydfynsk bugt har verdensrekorden i CO2-lagring

På land indebærer naturgenopretning for eksempel, at vi genskaber naturen i vores ådale og dermed får store sammenhængende naturområder, der både kan komme naturen og klimaet til gode, samt være med til at klimasikre vores byer.

Regeringen skal også videre med etableringen af de planlagte naturnationalparker.

Læs også: 7 fordele ved naturnationalparker

Her ligger allerede 15 store genopretningsprojekter, hvor man har planer om at genskabe mere naturlige økosystemer ved at lade skovene være urørte skove, genetablere en mere naturlig hydrologi og udsætte store planteædere, for at genoprette et naturligt græsningstryk.

Foreningen forventer, at en egentlig lov om naturgenopretning i EU først er endelig på plads i løbet af 2024.

Læs også: Genopretning af stenrev fik antallet af torsk til at eksplodere

Vær med til at kæmpe for naturen