Majgøgeurten er gået stærkt tilbage i Danmark. Det betyder, at den vilde orkidé i dag kun findes hist og her i landskabet herhjemme.

Men på Naturdestination Skovsgaard på Langeland er udviklingen gået den anden vej. Her farves engene år for år mere lilla, når Majgøgeurten folder sine blade ud i foråret.

Og det vækker begejstring af flere grunde, fortæller naturvejleder ved Danmarks Naturfredningsforening Marianne Krag Petersen.

- Først og fremmest er den enormt smuk at se på, når den står helt sprudlende i landskabet, siger hun.

Men den lilla orkidé er andet end bare en fryd for øjet. Planten er også et tegn på, hvordan naturen i området har det.

- Når den kan vokse her, betyder det, at naturen er så god, at mange andre interessante planter også kan trives i området. Så den er ligesom et tegn på noget større, siger naturvejlederen.

Giv julehjælp til orkidéerne

Vi kæmper for at skabe mere vild natur og bedre levesteder for Majgøgeurten og mange andre planter.

Du kan hjælpe ved at give orkidéerne en julegave.

Foto: Marianne Kragh
Foto: Marianne Kragh

Løsningen findes i naturen

De smukke planter er ikke et sjældent syn på Skovsgaard. Siden 2014 er der i området sket en firedobling i antallet af Majgøgeurt, som i 2023 talte 3563 styks.

Fremgangen skyldes blandt andet den vildgræsning, der er et af varetegnene ved naturdestinationen. Her er 245 hektar blevet omlagt til vild natur, hvor kvæg og vildheste græsser arealerne hele året, så blomster og urter får lov til at blomstre og sætte frø i deres eget tempo.

- Vi vil gerne have så varieret natur som muligt. På den måde kommer der flere levesteder til de forskellige dyr og planter, der har det svært i de noget ensformige danske landskaber, siger Marianne Krag Petersen.

- Det betyder jo i bund og grund bare, at vi giver plads til den mangfoldighed, som flere steder i Danmark er blevet fordrevet på grund af pesticider, skovbrug, overgræsning og anden manipulation af naturen.

Læs også: Sådan hjælper vilde heste og køer naturen på Skovsgaard

Majgøgeurtens verden

Maj-gøgeurt er en af vores mest almindelige orkidéer. Men den er ligesom vores andre vilde orkidéer gået stærkt tilbage.

Planten er fredet og må hverken plukkes, graves op eller samles ind.

De største trusler med Majgøgeurten er sprøjtning og gødning, afvanding, opdyrkning af naturen og tilgroning.

Kilde: Miljøstyrelsen

Giv et valgfrit bidrag til orkidéerne i julen (artiklen fortsætter)

Før de vilde dyr kom til for at græsse, var det frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening, der stod for naturplejen på Skovsgaard. Her slog de græsset skånsomt med le, og det lagde kimen til de vilde orkidéers genopblomstring.

Samtidig følger gruppen af frivillige fortsat Majgøgeurtens udviklingen ved at lave optælling af de blomstrende orkideer på engen hvert forår.

Læs også: Fordobling af truede sommerfugle efter ny naturpleje i Hammer Bakker

Den større sammenhæng

Lige nu står vi midt i en biodiversitetskrise, hvor dyr og planter uddør hurtigere end nogensinde før i menneskets historie.

Lykkes det ikke at vende tabet af biodiversitet, risikerer vi, at mange arter forsvinder for evigt.

Derfor er et af målene med en vildere natur også at give plads til, at arterne kan leve under mere naturlige forhold.

Læs også: Naturen er eksploderet i engelsk naturområde efter det er gjort vildt

Foto: Marianne Kragh

Biodiversitet er nemlig det mylder af liv, som findes overalt på kloden i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt andet levende. Det er variationen af naturområder og levesteder, og samspillet mellem arter og processer i naturen.

Alt det har betydning for, hvordan naturens økosystemer fungerer. For når levesteder forsvinder, forsvinder arter også. Det kan ødelægge de fødekæder, arterne indgår i, og når fødekæden knækker, bliver det endnu sværere for arterne at overleve.

- Hvis en plante forsvinder, siger vi også farvel til de insekter, der før levede af den. Det betyder så, at fuglene pludselig har mindre at spise, siger Marianne Krag Petersen og fortsætter:

- Selvom fuglene i første omgang nok skal finde noget andet at leve af, bliver det sværere og sværere for dem. Og så bliver det bare en fattigere verden, når arterne forsvinder.

Læs også: Antallet af blomster er mangedoblet i Molslaboratoriet

Den vilde natur spiller altså en stor rolle i at gøre op med biodiversitetskrisen. Og selvom det kan virke stort og abstrakt, er det egentlig helt jordnært.

Blandt andet på det enorme naturområde på Langeland, hvor de store dyr lige nu hjælper små insekter og smukke planter på vej - alene ved at nyde livet i de skønne omgivelser.

alt
Marianne Krag Petersen
Naturvejleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 62 57 26 66

Giv julehjælp til orkidéerne

Støt Majgøgeurten og mange andre arter via årets grønneste juleindsamling!

 Pssst! Du får et fint grønspættebevis, når du støtter via juleindsamlingen.

Når vi har modtaget din donation, kan du hente et digitalt støttebevis med grønspætten og en lille fortælling om den karismatiske fugl.

Del beviset digitalt eller print det ud, hvis du f.eks. vil bruge det som julegave, mandelgave eller adventsgave.

Tak, fordi du betænker natur i julen!