Mandag skrev Svendborg Kommune under på en ny udvidelse af klimaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Den betyder, at Svendborg fremover vil være klimakommune-plus.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen var taget til Svendborg for at underskrive aftalen.

- Kommunerne har taget et stort træk på klimadagsordenen. De har vist, at man kan møde klimaforandringerne med konkret handling, og det kan betale sig både for klima og miljø, men også for den økonomiske bundlinje i kommunen. Det er Svendborg Kommune et godt eksempel på, fortæller Ella Maria Bisschop-Larsen, Præsident, Danmarks Naturfredningsforening.

Klimakommune-ordningen har været så stor en succes, at Danmarks Naturfredningsforening i 2016 har valgt at udvide den, så kommuner, der skruer ekstra op for klimaindsatsen, får en ekstra anerkendelse. Det gælder for eksempel områder som indkøb, økologi, klimatilpasning eller ansvarlige grønne investeringer.

Reducerede C02-udledningen med 16 pct.

Svendborg Kommune har valgt at tiltræde Klimakommune Plus-aftalen med to af de i alt seks initiativer, man som kommune kan opfylde for at indgå aftalen. Det er på områderne fremme af energirenoveringer og klimatilpasning.

- Vi vil gerne vise, at vi tager klimaudfordringerne seriøst og samtidig synliggør nogle af de mange tiltag, som vi har igangsat for netop at imødegå udfordringerne og samtidig leve op til vores målsætning om at være 100% omstillet til vedvarende energi inden 2050-, siger borgmester Lars Erik Hornemann.

Svendborg Kommune arbejder målrettet på at nedbringe CO2-udledningen. Sidste år reducerede kommunen CO2-udledningen med 16 pct. fra kommunes bygninger og på transportområdet. Det er en langt højere reduktion end de 2%, som kommunen med den nuværende klimakommune-aftale har forpligtet sig til årligt.

Vil satse på skovrejsning

- Indenfor energirenovering har vi i snart 4 år givet tilskud til energitjek af private boliger. Det har ført til, at næsten 400 huse er blevet energitjekket, og over 200 huse er blevet energirenoveret. Samlet set har det betydet en reduktion på ca. 400 tons CO2-, fortæller Svendborg Kommunes klima- og energikoordinator Charlotte Vesterlund McAinsh.

Og der er allerede nye initiativer på vej. Det er indenfor skovene.

- Vi vil satse på mere skovrejsning, da træer jo er meget effektive til at opsamle CO2 fra atmosfæren. De første to hektar skulle gerne blive plantet inden årsskiftet. Skovrejsning er godkendt som et initiativ indenfor klimatilpasning i den nye Klimakommune Plus-ordning, tilføjer Charlotte Vesterlund McAinsh.

Fakta om Klimakommune Plus

  • En Klimakommune er en kommune, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om årligt at reducere kommunens CO2-udledning med minimum 2 % og gælder for kommunen som virksomhed.
  • For at blive ”klimakommune plus” skal kommunen have initiativer indenfor mindst to af de seks områder: Energirenovering, Klimatilpasning, indkøb, økologi, Ansvarlig kommune (fossilfri investeringer) og Compact of Mayors (international kommunal klimaftale).
  • Siden staren på klimakommune-initiativet har kommunerne samlet sparet 305.500 ton CO2.

Læs mere om Klimakommune Plus her.