TV2 har dokumenteret, hvordan det store danske forsyningsselskab HOFOR henter træflis fra områder i Amazonas for at producere såkaldt grøn energi og fjernvarme til 600.000 københavnere.

Træflisen kommer fra problematiske plantageområder, som eksperter kritiserer for at skade biodiversiteten. Og det sker, selvom både Københavns politikere og HOFOR har lovet, at det nye kræftvarmeværk udelukkende vil brænde bæredygtig biomasse af.

Skriv under her, hvis du vil være med til at beskytte træer i Danmark mod at blive brændt af

Biomasse der brændes i Danmark skal være bæredygtigt

Det får nu Danmarks Naturfredningsforening til at rette en hård kritik mod HOFOR og kræve et nationalt forbud mod at hente træflis i Brasilien, ligesom organisationen ønsker en grundlæggende screening af importen af træflis for at sikre at den biomasse, som brændes af i Danmark, reelt er bæredygtigt.

- Det har intet med grøn energi at gøre. Når man henter træ til Danmark fra områder i Amazonas i Brasilien for at lave grøn energi til københavnerne, så er kæden hoppet af. Det danske forbrug af træ til at producere varme er simpelthen gået over gevind, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Det kan ikke være rigtigt, at varme til københavnerne skal laves fra biomasse fra plantager i Amazonas. Den danske grønne omstilling er på vildspor. Vi skal ikke opvarme vores bygninger i Danmark med træ fra Brasilien – og slet ikke, når der er så store problemer med fældning af regnskov og anden naturlig skov i Amazonas.

- Områder, der burde genoprettes som naturlig skov eller komme en trængt lokalbefolkning til gode, bliver i stedet brugt til at levere varme til københavnerne. Det går ikke, og vi mener, at det bør stoppes omgående.

Træ fra Danmark bliver også brændt

Det træ, der brændes af i danske kraftvarmeværker, kommer også fra Danmark. Udover det importerede træ fra Brasilien og andre lande, så brændes danske træer af fra både skove og det åbne land.

Du kan lige nu være med til at beskytte træerne i det åbne land ved at skrive under på beskytnaturen.dk.

Bedre certificering af biomasse

Udover et stop for importen af biomasse fra Brasilien, mener Danmarks Naturfredningsforening, at der er brug for meget klarere certificeringsregler og en langt skarpere håndhævelse. Danmark bør f.kes. indfører importforbud fra de lande, som ikke lever op til reglerne.

Varme skal laves af vedvarende energi

Flere førende forskere i Danmark peger på, at teknologier allerede findes til at producere varme og strøm fra vedvarende energikilder som sol, vind og geotermi blandt andet ved brug af varmepumper.

Men i stedet har man i Danmark i stor stil satset på afbrænding af træ som en måde at frigøre sig fra kul og olie. Det skyldes, at CO2-udledningen fra biomasse ikke tæller med i de officielle energistatistikker, og at træ ikke er afgiftsbelagt som f.eks. strøm, selvom det altså reelt set udgør en stor CO2-udledning.

Derfor ønsker Danmarks Naturfredningsforening, at der bliver lavet en plan for udfasning af biomasseafbrænding i kraftvarmeproduktionen i Danmark, samt et stop for investering i nye anlæg til at brænde biomasse af.

- Vi opfatter afbrænding af træ til at producere el og varme som en blindgyde i den grønne omstilling. Det skal stoppes hurtigst muligt. Vi ønsker en plan for, hvordan og hvornår brugen af biomasse i de danske kraftvarmeværker skal ophøre. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at vi mener, det hellere skal ske i dag end i morgen, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere om biomasse