Det står skidt til med det danske grundvand og drikkevand. Alene fra 2016 til 2017 er der sket en femdobling i antallet af gange, hvor overvågningen har fundet for høje koncentrationer af sprøjtegift i drikkevandet. Og på trods af en stigende bekymring i befolkningen og blandt nogle af partierne på Christiansborg, indskrænker regeringen nu mulighederne for at teste godkendte stoffer.

Det såkaldte VAP-program, der er et varslingssystem for udvaskning af godkendte sprøjtegift til grundvandet, indbefatter seks testmarker. Fra nytår pilles en ud af seks testmarker ud af systemet, fordi der ikke er finansiering til at drive dem alle sammen videre.

- Det er en rigtig dårlig ide at indskrænke testsystemet. Hvis regeringen ikke fastholder antallet af testmarker, ser det dystert ud, fordi vi i Danmark får svært ved at få styr på fremtidige godkendelser af de stoffer, der måske/måske ikke kan sive ned og forurene vores grundvandet, siger Walter Brüsch, der er seniorrådgiver og geolog i Danmarks Naturfredningsforening.

VAP-markerne består af forskellige typer af jordbund, og sprøjtegiftene testes ved at tilføre dem i de maksimalt tilladte doser og herefter måle på, hvorvidt og hvor meget, der havner under terræn og i de øvre grundvandslag.

Ifølge DR har Miljø- og Fødevareministeriet ikke overvejet at søge en ekstra bevilling for at beholde alle seks marker i programmet. Ifølge ministeriet selv kan den nedlagte testmark åbnes igen, hvis virksomheder, der ønsker at teste nye sprøjtegifte, selv betaler.

Tager regeringen sprøjtegift i grundvandet alvorligt?

Tidligere i år udtalte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ellers, at man ville se på problemet med sprøjtegift i grundvandet, og at man specifikt skulle gennemføre nogle nye og særlige godkendelsesbetingelser for sprøjtegifte, der bruges i nærheden af drikkevandsboringer, i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, hvor der anvendes sprøjtegifte som ikke er godkendt til at bruges i områder hvor det øverste grundvand suges ned mod drikkevandsboringerne, når der indvindes drikkevand.

Men der er endnu ikke sket noget, tværtimod bliver VAP-programmet indskrænket samtidig med, at visse nedbrydningsprodukter nu er tilladt i højere koncentrationer i grundvandet, og samtidig med at miljøstyrelsen godkeder sprøjtegiftrester der nedvaskes op til grænseværdien.

Tidligere i år kom nyheden om, at børn kan have en øget risiko for at udvikle kræft, hvis deres mødre under graviditeten har boet i nærheden af marker, hvor der er sprøjtet med visse sprøjtegifte.

- Her må mistanken komme børnene til gode, og der skal naturligvis indføres et forbud mod de konkrete giftstoffer med det samme, udtalte præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding i den forbindelse.

Læs også: Ny undersøgelse: Mulig sammenhæng mellem sprøjtegifte og kræft hos danske børn

Hormonforstyrrende stof i grundvandet

Et af de stoffer, som man er blevet opmærksom på netop via test på VAP-markerne, der nu skal skære ned, er giftstoffet 1,2, 4-triazol. Det er et nedbrydningsstof fra godkendte tebuconazole og azoler, der bruges til at sprøjte danske korn- og rapsmarker. Undersøgelserne fra varslingssystemet har vist, at triazol siver ned i grundvandet i stort omfang.
- Der er tale om et giftstof, som er mistænkt for at være hormonforstyrende for mennesker. Derfor er det alarmerende, at stoffet bliver fundet i grundvandet, forklarer Walter Brüsch.

Nedbrydningsproduktet er indtil i dag fundet i 32 procent af 148 undersøgte overvågningsboringer. Heraf var tre procent af fundende større end eller lig grænseværdien.

Læs også: Regeringen bør forbyde populær svampegift

- Det danske grundvand og drikkevand er en helt unik ressource, som vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beskytte. Hvis vores børn og børnebørn også skal have rent drikkevand der ikke indeholder hundredvis sprøjtegiftrester, så er det bydende nødvendigt, at regeringen investerer i at beskytte og teste grundvandet nu, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

I løbet af efteråret har Danmarks Naturfredningsforening indsamlet over 25.000 underskrifter for en bedre beskyttelse af vores drikkevand.

alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43