I juli var det Østrig, som ville indføre et forbud mod glyphosat, som er aktivstoffet i den omstridte sprøjtegift Roundup.

Nu er turen kommet til Tyskland, som allerede nu vil begynde at indfase et forbud mod sprøjtegiften glyfosat.

Forbuddet skal i første omgang gælde brug af glyphosat på offentlige arealer, private haver og naturområder, og fra 2023 skal der være et totalforbud mod sprøjtegiften.

Skal glyphosat også være forbrudt i Danmark!? Skriv under for et forbud her.

Jubel hos Danmarks Naturfredningsforening

Hos Danmarks Naturfredningsforening jubles der over den tyske forbud, som ifølge foreningen vi betyde et endeligt for sprøjtegiften i 2023. Præsident Maria Reumert Gjerding, forventer nu at den danske regering vil følge efter Østrig og Tyskland og indføre et forbud.

- Glyphosat er et af de mest udbredte og anvendte sprøjtegifte i hele verden. Den konventionelle planteavl har gjort sig afhængig af glyphosat, og vi genfinder glyphosat overalt, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter

- Det findes i maden i supermarkedet, og vi kan måle det i vores krop og i vores børns urin. Det har i årevis været mistænkt for at være kræftfremkaldende, og det burde allerede have være forbudt for mange år siden, siger hun.

Præsidenten håber, at den danske regering vil følge det forbud:

- I Danmark har vi fået en regering og et politisk flertal, som vil gøre Danmark til et grønt foregangsland. Derfor bør vi selvfølgelig bakke fuldt op om Tyskland og allerede nu begynde at indfase et forbud mod glyphosat.

Ifølge præsidenten bør Danmark allerede nu indføre et straksforbud mod al brug af glyphosat i private haver og på offentlige arealer, forbyde brug af glyphosat inden høst på alle afgrøder og så skal Danmark følge Tyskland forbud fra 2023.

Østrig vil som første EU-land forbyde glyphosat

Fakta om Glyphosat

  • Det er aktivstoffet i den meget brugte sprøjtegift Roundup.
  • EU valgte i slutningen af 2017 at forlænge godkendelsen af glyphosat i fem år. Dermed løber den nuværende godkendelse frem til 2023.
  • Verdenssundhedsorganisationen WHO har betegnet stoffet som sandsynligvis kræftfremkaldende, men i EU har fødevareagenturet EFSA konkluderet, at det er sikkert.
  • Stoffet er ligeledes godkendt i Danmark af miljøstyrelsen. Alligevel er der inden for de senere år udbetalt store erstatninger fra producenten Bayer til brugere af midlet, som har fået konstateret kræft.

Hjælp os med at få forbudt glyphosat - støt vores politiske arbejde

Godkendt til 2023

EU valgte i slutningen af 2017 at forlænge godkendelsen af glyphosat i fem år, som dermed løber frem til december 2022.

Det skete efter, at kommissionen måtte droppe planer om at få forlænget godkendelsen i først 15 år og efterfølgende 10 år, fordi lande som Frankrig, Tyskland, Italien og Sverige ville ikke være med.

Den tidligere danske regeringen kæmpede for giften, og stemte sammen med lande som Polen og Bulgarien for en forlængelse på 10 år.

Dengang beskrev Danmarks Naturfredningsforening de kuldsejlede giftplaner som en halv sejr.

Efter Tysklands forbud vurderer foreningen, at det bliver næsten umuligt for EU at forlænge tilladelsen til at bruge giften når den nuværende tilladelse udløber i 2023.

- Det er meget svært at se, at EU nu kan forlænge tilladelsen til brug af glophosat, når Tyskland vælger at gå enegang. Danmark har i de seneste forhandlinger direkte modarbejdet et EU-forbud. Nu håber jeg virkelig at det politiske flertal i folketinget stiller sig på Tysklands side. For vores natur og sundheds skyld.

Tusindvis af danskere vil forbyde sprøjtegifte i haver og på offentlige arealer

Mistænkt for give kræft

Det er mistænkt for at give kræft, og flere mennesker i USA har fået erstatning, fordi de har fået kræft efter i forbindelse med deres job og i mange år at have anvendt sprøjtegiften glyphosat, der er aktivstoffet i Roundup.

Verdenssundhedsorganisationens kræftagentur, IARC har betegnet stoffet som sandsynligvis kræftfremkaldende, men i EU har fødevareagenturet EFSA konkluderet, at det er sikkert.

Stoffet er ligeledes godkendt i Danmark af miljøstyrelsen.

Bekymrende tal: Danske marker sprøjtes som aldrig før