Rester af ulovlige sprøjtemidler er blevet fundet i prøver af grundvandet.

Det viser den største undersøgelse af grundvandet, som Miljøstyrelsen nogensinde har lavet.

I alt er 263 vandboringer blevet undersøgt for 415 sprøjtegifte. I seks boringer er der fundet ti sprøjtegifte i for høje koncentrationer, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Ulovlige ukrudtsmidler finder vej til grundvandet

Der er fundet tre stoffer, som stammer fra ulovlige ukrudtsmidler, der aldrig har været tilladt i Danmark.

Derudover er der fundet svampemidlet amitrol, som er hormonforstyrrende.

Der er taget prøver fra i alt 263 boringer fordelt over hele landet. Og der er fund af rester af sprøjtegifte i 20 procent af boringerne, hvor ti stoffer er fundet over grænseværdien.

Flere af de 33 fundne stoffer har ikke før været testet i dansk grundvand.

Mest opsigtvækkende er, at der er fundet tre ulovlige sprøjtegifte, som aldrig har været godkendt i Danmark. Det er ekstremt bekymrende, mener præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding:

- De her stoffer er jo ulovlige af en årsag. Fordi de enten udgør en meget stor risiko for vores drikkevand eller sundhed. Og det viser jo desværre, at der i årevis ikke har været en god nok kontrol med brugen af sprøjtegifte eller overvågningen af vores grundvand, når vi nu finder stadig flere ulovlige stoffer, siger hun.

Ulovlige stoffer fundet i grundvandet

  • I den nye massescreening er der blevet testet for 415 stoffer i samlet 263 boringer.
  • Der er fundet 33 stoffer i 20 procent af de analyserede boringer.
  • Der er fundet 11 stoffer over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter.
  • Tre af de 11 stoffer, metazachlor ESA, metazachlor OA og t-sulfinylacetic acid, stammer fra sprøjtemidler, som aldrig har været godkendt til anvendelse i Danmark.
  • Begge stoffer er forbudt fordi risikoen for udvaskning til grundvandet var for stor. Det europæiske agentur for fødevaresikkerhed EFSA vurderer, at stofferne kan være kræftfremkaldende.

Hjælp os med at beskytte drikkevandet

DN kræver bedre overvågning og mere kontrol

Det rene drikkevand er en unik resurse i Danmark, og politisk har Danmark besluttet en nul-tolerance over for sprøjtegift i drikkevandet.

Alligevel finder myndighederne hvert eneste år flere hundrede ulovlige sprøjtegifte, når de gennemfører kontrolbesøg hos landmænd og gartnerier.

Det har længe været kendt, at der var et stort omfang af ulovlige sprøjtegifte på markedet uden, at myndighederne har screenet for dem i overvågningen. Før nu. Og det er vel og mærke ikke alle ulovlige sprøjtegifte myndighederne endnu har testet.

Det er problematisk, at myndighederne har sovet i timen, mener Maria Reumert Gjerding, som efterlyser en styrket kontrol, en bedre overvågning og en målrettet indsats for at komme problemet til livs.

- Jeg håber virkelig, at politikerne vil tage beskyttelsen af drikkevandet langt mere alvorligt. Vi ved, at der løbende importeres ulovlige sprøjtegifte til Danmark. Og nu finder vi dem i grundvandet. Her bliver myndighederne nødt til at styrke kontrollen og lave en langt mere finmasket overvågning, siger hun og fortsætter:

- Politikerne må også forholde sig til om sanktionsmulighederne er gode nok og om straffene for ulovlig anvendelse af sprøjtegifte skal skærpes. Det viser de her nye tal, at der er behov for.

Forbyd sprøjtegifte, hvor drikkevandet dannes

Hvis vi skal sikre en reel beskyttelse af drikkevandet, mener Danmarks Naturfredningsforening, at politikerne skal sikre et forbud mod brug af sprøjtegifte, der hvor drikkevandet dannes i de såkaldte følsomme indvindingsområder.

- Bedre kontrol og overvågning klarer det ikke alene. Hvis vi virkelig mener, at vi skal beskytte vores drikkevand til kommende generationer, bliver vi nødt til at stoppe med at bruge sprøjtegifte der, hvor der er en risiko for, at det ender i drikkevandet.