Jan Henningsen er vokset op ved Greve Strand, der ligger ud til Køge Bugt. I 1960 var han en 12-årig knægt, der brugte sommeren på at sejle på tømmerflåde i bugten.

- Dengang var vandet meget klart. Selv når man kom ud på seks meter dybt vand, så kunne man se alt, hvad der skete nede på bunden, og det vrimlede med fisk og andet liv, fortæller han.

I dag er Jan Henningsen blevet 74 år, og han har i flere årtier været en meget aktiv fritidsdykker og undervandsfotograf. Derfor har han med egne øjne været vidne til, hvordan vandkvaliteten og naturen i Køge Bugt langsomt er blevet værre og værre.

- Det er virkelig trist. Alt liv i bugten er simpelthen ved at blive slået ihjel. Og i dag er vandkvaliteten så ringe, at hvis man går ud i vand til knæene, så kan man ofte ikke engang se sine egne tæer.

Læs også: Lokale naturbeskyttere vil ikke have slam fra Lynetteholm i Øresund

Fiskene er ved at forsvinde

Køge Bugt lever i dag ikke op til EU's krav om god økologisk tilstand. Det dårlige vandmiljø skyldes en kombination af mange ting som f.eks. kvælstof fra landbruget, spildevand fra byerne, råstofudvinding på havbunden og menneskeskabte klimaforandringer.

Mange fiskere i området kan i den grad også mærke, at havnaturen lider. Antallet af fisk er nemlig styrtdykket.

- I min barndom kom vi på Mosede Havn, hvor der ofte lå 30 kuttere, og man kunne få en stor pose med fisk for ingen penge. I dag er der ikke en eneste kutter tilbage, fortæller Jan Henningsen.

Alene det seneste årti er det gået voldsomt tilbage for fiskeriet i Øresund. Ifølge Fiskeristyrelsen blev der i 2010 fanget over 5,2 millioner kilo fisk i Øresund. Sidste år var det faldet til under 0,5 millioner kilo fisk.

Læs også: Lynetteholm kan blive Danmarkshistoriens største dumpning af havneslam

Stop dumpningen af havneslam

Lige nu overvejer politikerne bag Lynetteholm, om dumpningen af havneslam i Køge Bugt skal fortsætte eller stoppe.

Hjælp os med at fortælle politikerne, at de skal passe på den skrøbelige havnatur i Øresund og stoppe dumpningen af slam!

Tryk på pilen for at se flere billeder

Frygter, at dumpning bliver dødsstødet til Køge Bugt

Selv om naturen i Køge Bugt i forvejen er så presset, besluttede politikerne alligevel at give tilladelse til, at der i Køge Bugt må dumpes over to millioner kubikmeter havneslam fra anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i København. Og det forarger Jan Henningsen.

- Det er simpelthen en katastrofe. Situationen var virkelig alvorlig i forvejen, og med dumpningen af havneslam risikerer man nu at give Køge Bugt dødsstødet, siger han.

Læs også: Derfor er dumpning af havneslam skidt for havmiljøet

Jan Henningsen bruger derfor nu sin fritid på at dokumentere problemet. Han har blandt andet filmet dumpningen både med drone og med undervandskamera.

- Vi bliver nødt til at råbe politikerne op. Vi har viden om, hvor skidt det står til med livet i havet, og vi kender kilderne til forureningen. Men alligevel gør politikerne ikke noget ved det. Det er som om, at deres holdning er, at hvad man ikke se under havoverfladen, det har ingen ondt af, siger Jan Henningsen.

Havet omkring Danmark har det elendigt

  • 117 ud af Danmarks 119 kystnære havområder lever ikke op til EUs krav om god økologisk tilstand.
  • I det danske hav findes der otte naturtyper, som er udpeget som særlig vigtige at beskytte. Men syv af de otte naturtyper vurderes til at være i ’stærk ugunstig tilstand’.
  • Truslerne mod naturen i havet er mange. F.eks. kvælstof fra landbruget, spildevand fra byerne, forurening med miljøfarlige stoffer, overfiskeri, menneskeskabte klimaforandringer.
  • Danmarks Naturfredningsforening kæmper for, at mindst 30 procent af havet skal beskyttes.