Danskerne bekymrer sig om miljøet og de klimaudfordringer, vi står overfor. Dette kommer til at afspejle sig i den kommende valgkamp – i hvert fald hvis det står til vælgerne. Det indikerer en måling, som Kantar Gallup har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening.

I undersøgelsen svarer hele 57 procent, at en kommende regering bør prioritere miljø- og klima højere end flygtninge og udlændinge, der ellers fyldte meget ved sidste folketingsvalg.

Dette understreger, at den grønne dagsorden kommer til at fylde meget i valgkampen, mener professor i statskundskab Kasper Møller Hansen, der forsker i vælgeradfærd.

– Vi har aldrig før set, at klima og miljø har været et så væsentligt tema, siger han til Information.

Læs også: 50.000 danskere vil have en stærk klimalov

Vigtigst blandt oppositionens vælgere

Af undersøgelsen fremgår det desuden, at det grønne fokus særligt findes blandt oppositionens vælgere. Her mener 78 procent, at klimapolitikken er vigtigere end udlændingepolitikken. Til sammenligning bliver denne prioritering delt af 37 procent af blå bloks vælgere.

– Selv om regeringen med deres klimaudspil har forsøgt at lægge diskussionen død, er der ingen tvivl om, at de venstreorienterede vælgere vil have en stærk prioritet på området, mens de ikke vil ovre på den anden side, siger Kasper Møller Hansen.

Undersøgelsen

Kantar Gallup har spurgt om: Mener du, at en kommende regering bør prioritere 'klima- og miljø' eller 'flygtninge og udlændinge' højest?

Svarene fordeler sig således:

Klima- og miljø (29%)

Overvejende klima- og miljø (28%)

Overvejende flygtninge og udlændinge (21%)

Flygtninge og udlændinge (14%)

Ved ikke (8%)

Undersøgelsen er baseret på webinterview med 1.017 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.

Unge vælgere trækker i grønnere retning

Ifølge undersøgelsen er det især de yngste vælgere, der vil have miljøet og klimaet på dagsordenen. Blandt de 18 til 35-årige svarer mere end to tredjedele, at miljø og klima er vigtigere end udlændingepolitikken. Kun hver femte unge prioriterer omvendt.

Kasper Møller Hansen peger på, at den yngste generation adskiller sig fra de ældre.

– Det er interessant, at det grønne er prioriteret af de yngste vælgere. De vil have mere miljø- og klimadiskussion, mens udlændingespørgsmålet står stærkere i de ældre grupper, siger han til Information.

Signal til politikerne

Meningsmålingen følger i kølvandet på andre undersøgelser, der gennem de seneste måneder har vist, at vælgerne tænker grønnere end nogensinde.

I december viste en undersøgelse foretaget af Norstat, at miljø og klima for første gang toppede vælgernes dagsorden.

Læs også: Miljø og klima er nu det vigtigste for vælgerne

I den forbindelse udtalte Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding:

- Det er et kraftigt signal til politikerne om, at den her dagsorden skal prioriteres helt, helt i top.