Glyphosat, der er aktivstoffet i Roundup, kan være en trussel mod vores vilde bestøvere. Bier, der bliver udsat for Roundup og dermed glyphosat, viser sig nemlig at kunne tage alvorlig skade. Så alvorligt, at de risikerer at dø.

Det viser et videnskabeligt forsøg fra universitetet i Texas fra september sidste år

Indtil forsøget regnede man ellers med, at glyphosat ikke kunne skade bierne, da giften er designet til at slå enzymer i planter og bakterier ihjel. Men forsøget viste, at glyphosat kan have en alvorlig virkning på bierne.

Større dødelighed hos bier der blev udsat for doser af glyphosat

Forskerne på University of Texas, Austin testede bierne med doser af glyphosat, svarende til det niveau, der anvendes i USA.

Glyphosaten viste sig at skade gavnlige bakterier i biernes fordøjelsessystem. Dermed blev bierne sårbare over for sygdomme og fik derudover sværere ved at fordøje føde.

Læs mere om forsøget her

-Den største indflydelse af glyphosat på bier er ødelæggelsen af ​​de vilde blomster, de er afhængige af, siger Matt Sharlow fra den britiske miljøorganisation Buglife.

-Den kendte evidens tyder på, at direkte giftighed for bier er forholdsvis lav, men den nye undersøgelse viser tydeligt, at anvendelse af pesticider kan have betydelige utilsigtede konsekvenser.

Læs også: Sådan hjælper du med at redde vilde insekter

Glyphosat bør forbydes nu

På globalt plan er insekterne i alvorlig tilbagegang. Blandt insekterne spiller bestøverne en helt central rolle, når de bestøver bl.a. vores afgrøder.

- Det giver ikke mening at fortsætte brugen af Roundup i Danmark, når glyphosat kan være så skadeligt for vores natur. Bierne er i forvejen alvorligt presset, og i den situation, vi står i, har vi ganske enkelt ikke råd til at gamble med biernes ve og vel, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

I Danmark er det tilladt at bruge Roundup i private haver, på offentlige arealer og i landbruget.

Skriv under for et totalforbud mod Roundup

Danmarks Naturfredningsforening arbejder lige nu intenst for et totalforbud mod Roundup i Danmark.

Du kan støtte forslaget om et forbud ved at skrive under. Alle underskrifter afleveres til miljøminister Lea Wermelin.

Glyphosat skader bierne

  • Et videnskabeligt forsøg ved University of Texas, Austin har vist, at glyphosat, der er aktivstoffet i Roundup, kan ødelægge livsvigtige bakterier hos bierne, der gør dem sårbare over for sygdomsangreb og skader deres fordøjelse. Læs mere her
  • Samme resultat er tidligere fundet ved forsøg på rotter, hvis fordøjelsessystem også tog skade af glyphosat.
  • Tidligere har et kinesisk pilotstudie vist, at honningbiers larver vokser langsommere og har en højere dødelighed, når bierne udsættes for glyphosat.