Skal bierne vige for, at de europæiske landmænd kan bruge sprøjtegifte til deres afgrøder? Eller skal skadelige insektmidler - de såkaldte neonikotinoider - helt forbydes?

Det spørgsmål skal en række repræsentanter for EU-landene tage stilling til på torsdag den 22. marts*. Og det er afgørende, mener Danmarks Naturfredningsforening:

- Neonikotinoider er beviseligt skadelige for bier, og det bør slet ikke være til diskussion, hvorvidt de skal forbydes. Alligevel har den danske miljøminister plæderet for forsat brug af neonikotinoiderne som bejdsemiddel især i raps. Derfor er EU-afstemningen afgørende. Er vi i stand til at beskytte bierne og dermed naturen, eller taber vi slaget, spørger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Vinterdødeligheden blandt bier stiger

En rapport fra EU’s agentur for fødevaresikkerhed, Efsa, fastslår, at neonikotinoider udgør en fare for biers liv. Miljøstyrelsen i Danmark vurderer derimod, at den danske anvendelse af sprøjtegiftene ikke udgør en risiko for bier.

Derfor vil Danmark stemme mod et forbud, når biernes skæbne afgøres på torsdag.

Både honningbier og vilde bier forsvinder, og seneste vinter døde hver femte bifamilie, viser tal fra Danmarks Biavlerforening. Det er fjerde år i træk, at vinterdødeligheden stiger.

I Danmark er tre ud af 29 danske humlebi-arter uddøde, mens yderligere ni arter er truede.

Det samme sker overalt i Europa. I 2013 indførte EU et midlertidigt forbud mod udendørs brug af neonikotinoider. Siden har Miljøstyrelsen hvert år givet danske landmænd dispensation til at bruge de forbudte insektgift.

I efteråret 2017 overrakte Danmarks Naturfredningsforening godt 20.000 underskrifter til Miljøministeriet som udtryk for, den folkelige opbakning til at stemme for et total forbud mod neonikotinoider.

Stoffet ødelægger biens evne til at finde rundt

I Danmark bruger vi stofferne til at bejdse nogle frø inden, de bliver sået. Det sikrer, ifølge landbruget, at bierne ikke kommer i kontakt med neonikotinoiderne. Det er dog ikke nok.

Seniorforsker Marianne Bruus på Aarhus Universitet siger til Ritzaus Bureau:

"Men selv om koncentrationen i planterne måske er lav, kommer bierne stadig i kontakt med insektmidlerne. Pesticiderne kan påføre bier store skader på nervesystemet", forklarer Marianne Bruus og fortsætter: ” Det kan være alt fra, at de bevæger sig anderledes, til at de slet ikke kan bevæge sig og til sidst dør. Det kan også ødelægge deres signaler, så de ikke kan sanse og finde rundt, som de plejer."

*Beslutningen om, hvorvidt der skal indføres et forbud mod neokontinoiderne, er imidlertid blevet udskudt til sidst i maj måned, da flere medlemsstater ikke har nået at sætte sig ind i en rapport om problematikken, som lå klar den 28. februar.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Bi-dræber?

  • Neokontinoiderne dræber ikke bierne direkte, men de påvirker biernes modstandsdygtighed over for sygdomsangreb, og de gør bierne desorienterede, sådan at de ikke kan finde tilbage til deres stader.
  • Det har biavlerne konstateret ved, at en stor del af bi-døden sidste vinter skyldtes, at bierne ikke var vendt tilbage til deres stader.