I regeringens lovprogram forslås det at ændre Skovloven, så ”skovene kan bidrage til omstillingen til vedvarende energi gennem øgede muligheder for opstilling af vindmøller i skovene.”

Danmarks Naturfredningsforening fastholder, at skovene skal være frie af industrianlæg, og at landvindmøller bedst placeres på landbrugsjord.

- Skovene er ikke en ledig industrigrund for energiproduktion. I forvejen producerer skovene allerede en stor del af vores grønne energi i form af træ. Men nok så væsentligt er skovene vores foretrukne udflugtsmål, og vi skal ikke bryde skovstilheden af industrielle vindmølleanlæg eller andre store anlæg for den del, siger Michael Leth Jess, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Han ser forslaget som et eklatant udtryk for mangel på vision og god planlægning.

- Stilheden og roen i skovene er en værdi i sig selv og tankegangen om, at man kan gemme lidt vanskelige anlæg på 150 meters højde i skovene, hvor træerne ofte ikke er højere end 20 meter, deler vi ikke. Det tror vi heller, ikke danskerne gør, siger Michael Leth Jess.

Regeringen vil have vindmøller i plantager

Regeringens forslag går ifølge Danmarks Naturfredningsforenings information ud på at opsætte vindmøller i plantager, der ofte vurderes til at have ringere naturværdier end løvskovene.

Men det argument bider ikke på foreningen.

- Selv de vestjyske plantager har rigtig meget at byde på med stor rekreativ værdi – ikke mindst stilhed, men det er også områder, der har et bredt naturmæssigt potentiale, som i stigende grad er ved at blive realiseret i disse årtier. Skovene har desuden stor rekreativ værdi uanset naturindholdet, og det er en hjertesag for danskerne, at man ikke udstykker vores skove til byggeri. Folk elsker så at sige den skov de har, siger Michael Leth Jess.

Politikerne er også skeptiske

Heller ikke på Christiansborg er der entydig opbakning til forslaget.

- Er det skov med væsentlig naturværdi, så er vi meget skeptiske, siger Konservatives Mette Abildgaard til Altinget, mens Socialdemokraternes miljøordfører Christian Rabjerg Madsen siger til netavisen:

- Vi skal værne om skovene, og rigtig meget skov vil være et no-go at opstille vindmøller i for os. Så den idé er vi i udgangspunktet kritiske over for.

Vindmøller skal placeres med omtanke

Danmarks Naturfredningsforening anerkender, at det er svært at placere vindmøller på landarealet på grund af naboers modstand.

Derfor ønsker foreningen flere havvindmølleparker eller at landmøller placeres på landbrugsjorderne, ved at der skabes plads gennem frivilligt opkøb af spredt bebyggelse i det åbne land.

- Vi har i den grad et intensivt udnyttet landskab i Danmark, og åndehullerne i naturen er derfor guld værd for os mennesker i en fortravlet hverdag. Derfor skal vi passe på og udvikle den natur, vi har tilbage, og det gælder også plantagerne, siger Michael Leth Jess

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08