Som årene er gået, er der blevet der færre dagsommerfugle i Danmark, og selv arter, der før var almindelige, er efterhånden fåtallige i vores land.

- Siden 50’erne er det gået ned ad bakke – og der er stadig krise. Dagsommerfuglene er stadig trængte på grund af den måde, vi driver vores land på, siger Michael Stoltze.
Han er biolog og forfatter til en række bøger om dansk natur, heriblandt fire om sommerfugle.

2017 var et af de værste år nogensinde for de danske sommerfugle. 49 ud af 69 arter oplevede en tilbagegang i forhold til perioden 2014-16. Det viser den seneste opgørelse fra Naturbasens Sommerfugleatlas.

Et lige så skræmmende billede tegner Den danske Rødliste over truede arter. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 77 dagsommerfuglearter: 11 er forsvundet, og 32 er truede eller sårbare.

For få levesteder - for meget gift og gødning

Der er to store grunde til, at sommerfuglene er i krise: De har for få egnede steder at leve, og der bliver brugt for meget sprøjtegift og gødning.

Vores private haver kan ikke erstatte vilde levesteder, men de kan give sommerfuglene et vigtigt helle, hvis vi undlader at bruge sprøjtegift og sørger for at plante føde til sommerfuglene og deres larver.

Du kan derfor hjælpe sommerfuglene ved at gøre sin have sommerfuglevenlig.

Marker, skove, haver og andre grønne arealer er for ensartede. Hvor der før var plads til mange forskellige planter, er der i dag kun få arter hvert sted. Det er et problem for de sommerfugle, der er knyttet til én bestemt planteart.

Samtidig er der for meget næring i jorden. Det kan lyde paradoksalt, men sommerfugle er specialiseret i at leve i områder med næringsfattig jord. Det høje næringsindhold stammer primært fra gødning.

Sommerfugle elsker sol og varme. Derfor er det et problem, når den danske natur vokser til. Der er simpelthen for få store dyr til at spise græs og planter, så der bliver skabt åbne områder til sommerfuglene.

Alt dette resulterer i små bestande, der let uddør lokalt. Derfor ramte sidste års kolde, våde og solfattige forår og sommer meget hårdt.

- Sommerfugle er kortlivede og har en begrænset spredningsevne. De er mere udsatte end andre arter, hvis landskabet fragmenteres. Så selv hvis 2018 bliver et godt sommerfugleår, er de måske ikke stærke nok til at kunne genkolonisere, siger Rasmus Ejrnæs, der forsker i biodiversitet ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Sommerfugleeffekten

Med en ny kampagne sigter Danmarks Naturfredningsforening på at skabe plads til sommerfuglene i Danmark.

I dag er 56 procent af vores dagsommerfuglearter truet, og det skyldes primært, at der er for få steder med egnet føde og andre livsvigtige forhold for sommerfuglene.

Du kan deltage ved at gøre din have til en sommerfuglehave.

Du kan gøre en forskel

Heldigvis kan du selv gøre noget for at hjælpe de hårdt trængte sommerfugle. Du kan give plads og sørge for at der er blomster, buske og træer, som sommerfuglene kan få mad fra.

- Livet bliver større og rigere, når de er der. De er utroligt smukke og har en helt særlig biologi. - Michael Stoltze. Biolog og forfatter

Og det er lige meget om det er et lille frimærke af en have eller din virksomheds enorme græsplæne. Hver kvadratmeter tæller!

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening lavet kampagnen Sommerfugleeffekten, som skal få haveejere og virksomheder til at gøre deres grønne arealer mere sommerfuglevenlige. Meld dig og få en gratis guide til, hvordan du nemt kommer i gang.

Derfor skal vi hjælpe sommerfuglene

Langt det meste natur har ingen nytteværdi. Til gengæld er naturen forbundet med stor glæde. Det gælder måske særligt sommerfuglene.

- Vi har ikke noget at bruge dem til - andet end at glo på, siger Michael Stoltze og gør så pointen en anelse mere poetisk:

- Livet bliver større og rigere, når de er der. De er utroligt smukke og har en helt særlig biologi. Jeg blev fanget ind som barn, men bliver stadig lige så glad, når jeg ser en sommerfugl i dag.

Sommerfugle er dog langt fra de eneste insekter, der er pressede. På 25 år er tre ud fire flyvende insekter forsvundet fra Tysklands naturområder, viste en stor undersøgelse sidste år.

Om det er sommerfugle, bier eller andre insekter, så er problemet er det samme. Der er ikke nok plads og mad til dem. Derfor hjælper det samtidig mange andre insektarter, når du gør en aktiv indsats for sommerfuglene.

Du kan hjælpe sommerfuglene

Du kan gøre din have til et helle for sommerfuglene ved at gøre disse tre ting:

  • Skab plads i haven
  • Plant blomster, buske og træer, så der er mad
  • Stop med at bruge gift og gødning