Aftalen

  • Startdato: September 2008
  • Reduktionsmål: To procent pr. år
  • Forlænget: 2014, 2020
  • Aftalens gyldighed: 2025 (Klimakommune-projektet blev dog udfaset i april 2021)

Kommunens websted

DN-Egedals websted

Egedal som Klimakommune Plus+

Med Klimakommune Plus+ havde kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rakte ud over kommunens egen virksomhed, og som var initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere. Disse kunne imødekommes og anerkendes i Klimakommune Plus+ konceptet. Kommunen skulle have initiativer inden for mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus+ (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Egedal Kommune var Klimakommune Plus med initiativerne Ansvarlig Kommune og Global Covenant of Mayors.

Kommunen havde for det første tilsluttet sig initiativet Ansvarlig Kommune og havde dermed taget en principbeslutning om ikke at støtte den fossile brændselsindustri i deres økonomiske investeringer.

Samtidig lever Egedal Kommune op til kravene i Global Covenant of Mayors og er dermed med i verdens største klimasamarbejde mellem byer. Samarbejdet fokuserer på at nå Parisaftalens mål om at holde de gennemsnitlige globale temperaturstigninger på godt under to grader.

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2020