Aftalen

  • Startdato: September 2008
  • Reduktionsmål: To procent pr. år
  • Forlænget: 2014, 2020
  • Aftalens gyldighed: 2025

Kommunens websted

DN-Egedals websted

Egedal som Klimakommune Plus+

Med Klimakommune Plus+ har kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere kan imødekommes og anerkendes i klimakommune-konceptet. Kommunen skal have initiativer indenfor mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Egedal Kommune er Klimakommune Plus med initiativerne Ansvarlig Kommune og Global Covenant of Mayors.

Kommunen har for det første tilsluttet sig initiativet Ansvarlig Kommune og har dermed taget en principbeslutning om ikke at støtte den fossile brændselsindustri i deres økonomiske investeringer.

Samtidig lever Egedal Kommune op til kravene i Global Covenant of Mayors og er dermed med i verdens største klimasamarbejde mellem byer. Samarbejdet fokuserer på at nå Parisaftalens mål om at holde de gennemsnitlige globale temperaturstigninger på godt under to grader.

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2020