Frederikssund som Klimakommune Plus+

Frederikssund Kommune er Klimakommune Plus+

Med Klimakommune Plus+ har kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere kan imødekommes og anerkendes i klimakommune konceptet. Kommunen skal have initiativer indenfor mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Frederikssund Kommune har valgt at arbejde med indsatser der skal fremme energirenovering hos virksomheder via et projekt kaldet Bæredygtig Bundlinje. Udvalgte virksomheder i Frederikssund Kommune får tilbudt potentialeanalyser og processtøtte, så virksomhederne bliver klædt på til at kunne implementere energi- og ressourcebesparende tiltag.

Derudover har Frederikssund Kommune valgt at arbejde med klimatilpasning blandt andet ved at igangsætte et skovrejsnings projekt ved Skibby. Her skal der etableres 14 ha skov og 13 ha med rekreative områder, vandhuller, grøfte etc.


Læs mere om Klimakommune Plus kriterierne her

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2018