Frederikssund som Klimakommune Plus+

Frederikssund Kommune var Klimakommune Plus+.

Med Klimakommune Plus+ havde kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rakte ud over kommunens egen virksomhed, og som var initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere. Disse kunne imødekommes og anerkendes i Klimakommune Plus+ konceptet. Kommunen skulle have initiativer inden for mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus+ (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Frederikssund Kommune havde valgt at arbejde med indsatser, der skulle fremme energirenovering hos virksomheder via et projekt kaldet Bæredygtig Bundlinje. Udvalgte virksomheder i Frederikssund Kommune fik tilbudt potentialeanalyser og processtøtte, så virksomhederne blev klædt på til at kunne implementere energi- og ressourcebesparende tiltag.

Derudover havde Frederikssund Kommune valgt at arbejde med klimatilpasning, blandt andet ved at igangsætte et skovrejsningsprojekt ved Skibby. Her skulle der etableres 14 ha skov og 13 ha med rekreative områder, vandhuller, grøfte etc.


Læs mere om Klimakommune Plus kriterierne her:

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2018