Gentofte som Klimakommune Plus+

Gentofte var Klimakommune Plus+.

Med Klimakommune Plus+ havde kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rakte ud over kommunens egen virksomhed, og som var initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere. Disse kunne imødekommes og anerkendes i Klimakommune Plus+ konceptet. Kommunen skulle have initiativer inden for mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus+ (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Gentofte Kommune havde valgt initiativerne Energirenovering, Klimatilpasning og Ansvarlig Kommune.

Gentofte Kommune deltog i eller drev flere projekter, der havde til formål at fremme energirenovering hos lokale virksomheder og i private hjem. Blandt andet deltog kommunen i Bæredygtig Bundlinje 1 og 2. Projekterne gav små- og mellemstore virksomheder i kommunen muligheden for at udvikle en grøn forretningsplan, som kunne forbedre deres energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og derved bundlinje.

Desuden deltog kommunen i projektet "Styr Energien 2", som havde til formål at udvikle grønne forretningsmodeller, der reducerede energiforbruget for deltagervirksomhederne.

Gentofte Kommune gennemførte desuden projektet "Grøn Hverdag", hvor ti familier arbejdede med at omstille deres livsstil i en bæredygtig retning. Her var der blandt andet indsatser i forhold til energibesparelser i boligerne.

Kommunen havde igangsat en række klimatilpasningsinitiativer, som havde til hensigt at håndtere oversvømmelser og bidrage til udvikling af et mere grønt Gentofte med positive klimaeffekter i form af blandt andet CO2-optag. De tre projekter udgjorde klimatilpasning af Mosegårdskvarteret, Gentofterenden og Høeghsmindevej/Smakkegårdsvej.

Som Ansvarlig Kommune havde Gentofte Kommune taget en principbeslutning om ikke at støtte den fossile brændselsindustri i sine økonomiske investeringer.


Læs mere om Klimakommune Plus-kriterierne her:

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2019