Gentofte som Klimakommune Plus+

Gentofte er Klimakommune Plus+

Med Klimakommune Plus+ har kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere kan imødekommes og anerkendes i klimakommune konceptet. Kommunen skal have initiativer indenfor mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Gentofte Kommune har valgt initiativerne Energirenovering, Klimatilpasning og Ansvarlig Kommune.


Kort tekst om kriterier

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2019