Gentofte som Klimakommune Plus+

Gentofte er Klimakommune Plus+

Med Klimakommune Plus+ har kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere kan imødekommes og anerkendes i klimakommune konceptet. Kommunen skal have initiativer indenfor mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Gentofte Kommune har valgt initiativerne Energirenovering, Klimatilpasning og Ansvarlig Kommune.

Gentofte Kommune deltager i eller driver flere projekter, der har til formål at fremme energirenovering hos lokale virksomheder og i private hjem. Blandt andet har kommunen deltaget i Bæredygtig Bundlinje 1 og har desuden valgt at deltage i Bæredygtig Bundlinje 2, som løber fra 2019-2022. Projekterne giver små- og mellemstore virksomheder i kommunen muligheden for at udvikle en grøn forretningsplan, som kan forbedre deres energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og derved bundlinje.

Desuden deltager kommunen i projektet "Styr Energien 2", som har til formål at udvikle grønne forretningsmodeller, der reducerer energiforbruget for deltagervirksomhederne.

Gentofte Kommune gennemfører desuden projektet "Grøn Hverdag", hvor ti familier arbejder med at omstille deres livsstil i en bæredygtig retning. Her er der blandt andet indsatser i forhold til energibesparelser i boligerne.

Kommunen har igangsat en række klimatilpasningsinitiativer, som har til hensigt at håndtere oversvømmelser og bidrage til udvikling af et mere grønt Gentofte med positive klimaeffekter i form af blandt andet CO2-optag. De tre projekter udgør klimatilpasning af Mosegårdskvarteret, Gentofterenden og Høeghsmindevej/Smakkegårdsvej.

Som Ansvarlig Kommune har Gentofte Kommune taget en principbeslutning om ikke at støtte den fossile brændselsindustri i deres økonomiske investeringer.


Læs mere om Klimakommune Plus-kriterierne her

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2019