Helsingør som Klimakommune Plus+

Helsingør var Klimakommne Plus+.

Med Klimakommune Plus+ havde kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rakte ud over kommunens egen virksomhed, og som var initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere. Disse kunne imødekommes og anerkendes i Klimakommune Plus+ konceptet. Kommunen skulle have initiativer inden for mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus+ (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Helsingør Kommune havde valgt at arbejde med kriterierne Global Covenant of Mayors og Energirenovering.


Læs mere om Klimakommune Plus-kriterierne her:

Klimakommune Plus+ Aftalen

Startår: 2019