*Kilde: Energistyrelsen

** Hjørring Kommune har i 2018 revideret CO2-udslippet for de forgangne år, hvorfor tallene der er opgivet i rapporterne ikke stemmer overens med dem som optræder i infogrammet.

Aftalen

  • Startdato: April 2010
  • Reduktionsmål: 3% pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2025

Kommunens websted

DN-Hjørrings websted