Aftalen

Klimakommune 2008

  • Reduktionsmål: To procent pr. år
  • Forlænget: 2013 og 2017
  • Aftalens gyldighed: 2021 (Klimakommune-projektet blev dog udfaset i april 2021)

Kommunens websted

DN-Høje Taastrup


Høje Taastrup som Klimakommune Plus+

Høje-Taastrup var den første kommune i Klimakommune Plus-ordningen. Ordningen forpligtede kommunerne til en ekstra klimaindsats.

Med ordningen blev det muligt for kommunerne at få anerkendt flere typer initiativer på klimaområdet. Det gjaldt eksempelvis, hvis kommunen valgte at gøre en stor indsats for at fremme energirenoveringer i private boliger.

Høje-Taastrup har nedbragt CO2-udledningen i kommunen som helhed med 20 procent i årene 2009-2014 – bl.a. ved at arbejde systematisk med energibesparelser i både egne bygninger, en-familieshuse og etageboliger.

Samtidig lever Høje-Taastrup op til kravene i Global Covenant of Mayors og er dermed med i verdens største klimasamarbejde mellem byer.


Læs mere om Klimakommune Plus-kriterierne her:

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2016