*Kilde: Energistyrelsen

**2014-tal er indleveret for 2015, da det ikke har været muligt at tilvejebringe korrekte tal for 2015.

*** 2016-tal er korrigeret efter den nye opgørelse i 2017

Aftalen

  • Startdato: Juni 2009
  • Reduktionsmål: To procent pr. år
  • Forlænget: 2015
  • Aftalens gyldighed: 2020

Kommunens websted

DN-Køges websted